หน้าแรก

Main Menu

Orther karaoke Web

User Login 
Cybermusic-Karaoke.com
ad PDF พิมพ์ อีเมล
 
VSTi and DXi คืออะไร ? PDF พิมพ์ อีเมล


          VSTi ย่อมาจาก Virtual Studio Technology Instrument ถูกพัฒนาโดย บ.Steinberg เพื่อให้เป็น Plugin ที่สามารถทำงานเป็น Soft synths หรือ Samplers ได้ คือคุณสามารถเปลี่ยนเสียง MIDI มาเป็นเสียงเครื่องดนตรีจริงที่เก็บไว้ใน Plugin , Soundfont ได้ หรือคุณสามารถดัดแปลงเสียง Wave ให้มีลักษณะเสียงตามที่ต้องการได้ VST จะเป็น Effect เช่น Reverb,Delay,Distrosion,Compressor ,EQ,Chorus,Phaser,Stereo Enhancer, Guitar Rig, ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม... [VSTi and DXi คืออะไร ?]
 
MIDI คืออะไร PDF พิมพ์ อีเมล

ค้นหาบทความเกี่ยวกับ MIDI เพิ่มเติม 
MIDI, Free MIDI File, MIDI music, MIDIkaraoke , Soundfont, VST, VSTi, DXi

                     MIDI คืออะไร ?
MIDI มาจากคำว่า Musical Instrument Digital Interface ถ้าแปลกันตามตัวอักษรก็พอจะได้ความหมายว่าเป็นตัวกลาง ของการ ติดต่อสื่อสาร กันระหว่างเครื่องดนตรีต่างๆ ซึ่งมีแนวคิดมาจากนักดนตรีที่ต้องการจะต่อพ่วงเครื่องดนตรีหลายๆตัว เข้าด้วยกันเมื่อเล่น หรือสั่งงานที่ตัวใดตัวหนึ่งแล้วให้ตัวอื่นๆ สามารถรับรู้และส่งเสียงไปพร้อมๆกันได้ด้วย ทำให้ประหยัด
ทรัพยากรบุคคลไปได้มาก และ สิ่ง ที่ได้กลับมาก็คือความพร้อมเพรียงหรือความแน่นของ เสียงดนตรีนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม... [MIDI คืออะไร]
 
Soundfont คืออะไร ? PDF พิมพ์ อีเมล

          ก่อนจะพูดว่า SoundFont คืออะไร ก็ขออธิบาย ให้รู้จักกับ WaveTable ก่อน Wavetable คือตารางรวมคลื่นเสียง (Wave Samples) ที่อัดมาจากเสียง ของเครื่องดนตรีจริง หรืออาจจะเป็นเพียง sine wave ที่ความถึ่ต่าง ๆ ถูกจัดเก็บในรูปแบบ digital ไว้บนชิพ ROM บนตัว Sound Card และเรียกใช้งานโดยผ่าน driver ของตัว sound card นั้น หรือ WaveTable บางแบบจะเป็น software เช่น Soft Synth หรือโปรแกรม WaveTable Emulator ต่าง ๆ ที่จะเก็บข้อมูล เสียงไว้เป็น file ตัวนึง และเรียกใช้งาน ผ่านทางโปรแกรมของตัวเอง

อ่านเพิ่มเติม... [Soundfont คืออะไร ?]