หน้าแรก eXtreme Karaoke 3.0 eXtreme Karaoke 3.0.0.58+

Main Menu

Orther karaoke Web

User Login 
eXtreme Karaoke 3.0.0.58+ PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 06:15 น.
ปรับปรุงแก้ไขจาก v3.0.0.58 ดังนี้

Update 2009-11-12 18.30 น.
- ปรับปรุงการเพิ่มลดคีย์ C และ Am ให้เพิ่มคีย์ทางชาร์ป และลดคีย์ทางแฟล็ต
- แก้ไขการแสดงคีย์เพิ่มลดยึดทางชาร์ปแฟล็ตตามคีย์หลักของเพลง
- แก้ไขการแสดงคอร์ดทางชาร์ปแฟล็ตตามคีย์หลักของเพลง

Update 2009-11-06 09.40 น.
- แก้ปัญหาโหมดอีเลคโทน กรณีที่จังหวะมีอัตราส่วนต่างกันแล้วทำให้เล่นจังหวะค้าง
- แก้ไขปัญหาการไม่คืนหน่วยความจำเมื่อทำการ Lister เพลง
- แก้ไขปัญหาการตัดห้องท้ายเพลงผิดพลาด ในกรณีตั้งค่าห้องจบไว้แล้วมีการตัดห้องหน้าเพลงอัตโนมัติ
- แก้ไขปัญหาการตั้งค่าห้องท้ายเพลงเป็น 0 ในการเล่นเมดเล่ย์แล้วไม่เล่นเพลงถัดไป
- แก้ไขยกเลิกการยืนยันการบันทึกเสียง

Update 2009-11-05 14.00 น.
- ปรับปรุงการใช้เมนูควบคุมความดังของเสียงให้เรียก  Volume Mixer ขึ้นมาใน Vista และ Windows 7
- แก้ไขปัญหาการเล่น mp3 ต่อด้วยโหมดอีเลคโทนแล้วเมื่อกลับมาเล่นเพลงกลอง+จังหวะอีเลคโทนไม่หยุด

Update 2009-11-04 16.00 น.
- แก้ไขปัญหาการไม่แสดงเนื้อร้องในเพลง mp3 และ HotBeat(ogg)
- แก้ไขปัญหาการไม่แสดงจังหวะที่มุมล่างขวา

Update 2009-11-04 12.30 น.
- ปรับปรุงการเพิ่มเพลง Emk & Xmk ให้แสดงความเร็วของเพลงและจำนวนห้องของเพลง
- ปรับปรุงเปลี่ยนตัวเล่นไฟล์ audio ใหม่ให้ปรับความเร็วและคีย์ได้ดียิ่งขึ้น
- ปรับปรุงการเล่น mp3 ให้เล่นใด้ใน Windows 7
- เพิ่มข้อความกระพริบแสดงสถานะการบันทึกเสียง
- เพิ่มการยืนยันการเริ่มบันทึกเสียงและการหยุดบันทึกเสียง
- ขยายช่องรหัสในคิวเพลงเพื่อให้แสดงผล 8 หลักได้เต็มทุกตัวอักษร
- แก้ไขการไม่แสดงรหัสในการเพิ่มเพลงแบบ XMK
- แก้ไขปรับปรุงการ Lister เพลงจะใช้รหัสเตามชื่อของไฟล์เพลง

ยืนยันการบันทึกเสียง และแสดงข้อความกระพริมบอกสถานะการบันทึกเสียง
การแสดงความเร็วและจำนวนห้องเพลงในการเพิ่มเพลง


เรียกการใช้งาน Volume Mixer ขึ้นมาใช้งานใน Windows 7