หน้าแรก eXtreme Karaoke 3.0 eXtreme Karaoke 3.0.0.63

Main Menu

Orther karaoke Web

User Login 
eXtreme Karaoke 3.0.0.63 PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 03:15 น.
รับปรุงการต่อเพลงเมดเล่ย์ จะล๊อคความดังเพลงที่มีการค่อย ๆ เบาก่อนจบเพลง (Fade Out) อัตโนมัติ
เช่นเพลง กีตาร์คิง  เจ้าตาก ฯลฯ เพื่อให้การต่อเพลงได้เนียนขึ้น

หรือตัดเข้าเพลงอัตโนมัติในกรณีเพลงที่ไม่มีจังหวะกลองท้ายเพลง เช่น เพลงทับหลังDownload v3.0.0.63 Pro DirectX Video ได้ที่นี่ครับ

Download v3.0.0.63 Pro eXtreme Engine ได้ที่นี่ครับ

Download v3.0.0.63 Micro ได้ที่นี่ครับ

ปรับปรุงแก้ไขจาก v3.0.18.63 2010-01-20 ดังนี้
ื- ปรับปรุงการประมวลผลให้กินแรงเครื่องน้อยลง
- ปรับปรุงให้ตัดท้ายห้องอัตโนมัติหรือยกเลิกการตัดท้ายห้องให้มีผลในเพลงที่กำลังเล่นทันที
- ปรับปรุงการต่อเมดเล่ย์ท้ายเพลงให้เนียนขึ้นไม่สะดุด
- แก้ไขปัญหาการแยกไลน์ Hihat กับกีตาร์ ไม่สามารถกำหนดให้ออกทุกช่องได้ (กำหนดให้ออกได้เป็นบางช่อง)
- ปรับปรุงการข้ามห้องเกริ่นให้ข้ามห้องเกริ่นสำหรับความเร็วหลังเกริ่นเท่ากับหรือมากกว่า 95 ขึ้นไป
- ปรับปรุงการกำหนดค่าเริ่มต้นห้องเมดเลย์กรณีจังหวะนับแบ่งให้เปลี่ยนห้องตามอัตราส่วนนับปกติ
- ปรับปรุงการยืนยันบันทึกคิวเพลงให้ยืนยันเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่คิวเพลงว่างเท่านั้น
- แก้ไขการเพิ่มเพลงแบบ EMK แล้วไม่แสดงจำนวนห้องทั้งหมดของเพลง
- เพิ่มตัวเลือกการยืนยันบันทึกหรือหยุดบันทึกเสียง

ปรับปรุงแก้ไขจาก v3.0.18.63 2010-01-19 ดังนี้
ื- แก้ไขปัญหาการต่อเมดเล่ย์ที่มีการระบุห้องท้ายเพลงไม่เดินจังหวะตามการตั้งค่ารูปแบบการจบเพลง
- ปรับปรุงการประมวลผลด้าน Midi Fx ให้กินแรงเครื่องน้อยลง

ปรับปรุงแก้ไขจาก v3.0.18.62 sp1 ดังนี้

- เพิ่มการใช้งานเมดเล่ย์ให้ล๊อคความดังอัตโนมัติในกรณีเพลงนั้นมีการค่อยลดความดัง(Fade Out) ก่อนจบเพลง
- เพิ่มการตั้งค่าตัวเลือกให้ตัดท้ายเพลงออกอัตโนมัติในกรณีไม่มีจังหวะกลองท้ายเพลงในการต่อเพลงแบบเมดเล่ย์
- เพิ่มค่าตัวเลือกการแยกเสียงแบบใช้ช่องหลัก ให้ประมวลเสียงแยกกันได้ (แยกกระเดื่อง+สแนร์+เบส ฯลฯ)
- ปรับปรุงการจัดเก็บไฟล์ KAR ให้ใช้ระบบใช้ชื่อไฟล์ตัวแรกเป็นโฟล์เดอร์เหมือน NCN
- เพิ่มการใช้งานเพิ่มเพลงแบบ KAR โดยไม่ต้องสร้างรายการเพลงใหม่ได้
- เพิ่มการถามยืนยันการบันทึกทับไฟล์คิวเพลงเดิมที่มีอยู่แล้ว
- เพิ่มการใช้งานหน้าเปิดคิวเพลงกด Delete ลบไฟล์คิวเพลง
- เพิ่มการใช้งาน Drum Mixer จากเมนูเพื่อให้ใช้งานปรับแต่งเสียงกลองในโหมดอีเลคโทนได้
- ปรับปรุงเมื่อกด Home เริ่มเพลงใหม่ให้เปลี่ยนเนื้อร้องตามเมื่อเริ่มเล่นเพลงทันที
- ปรับปรุงให้แสดงไฟล์ SoundFont เฉพาะชื่อไฟล์ เมื่อนำเมาส์มาชี้ที่ช่องไฟล์ให้แสดงชื่อเต็มของ SoundFont
- แก้ไขข้อผิดพลาดการแสดงชื่อชุดกลองเป็นชื่อเสียงดนตรีในหน้าจอการแก้ไขมิดิ
- แก้ไขปัญหาไม่แสดงคอร์ดเพลงใหม่เมื่อเริ่มต่อเพลงแบบเมดเล่ย์
- Lite แก้ไขปัญหาเมื่อเริ่มเล่นเพลงแล้วกดแสดงคอร์ดตัวหนังสือจะเล็ก
- Lite เพิ่มช่องการเลือกคิวเพลงให้เป็นแบบ 4 คิวเพลง

เพิ่มเมนูการเรียกใช้ Drum Mixer สามารถเรียกใช้งานจากหน้าอีเลคโทนได้กด Alt+\ เพื่อใช้งานการต่อเพลงแบบเมดเล่ย์ให้ตัดเข้าเพลงใหม่กรณีที่ท้ายเพลงไม่มีจังหวะกลอง
หรือตั้งค่า ห้องหยุดอัตโนมัติ ในตัวเลือก

การเพิ่มเพลงแบบ KAR โดยไม่ต้องสร้างรายการเพลงตัวเลือกการประมวลเสียง SoundFont แบบแยกชิ้นดนตรีเพื่อให้เสียงชัดและคมขึ้น1 จะรวมช่องดนตรีทั้งหมดเป็นช่องเดียว
2 จะแยกเสียงเบสออกมาประมวลผลจากช่องรวม
3 จะแยกเสียงกระเดื่องออกมาประมวลผลจากช่องรวม
4 จะแยกเสียงสแนร์ออกมาประมวลผลจากช่องรวม
5 จะแยกเสียงเพอคัสชั่นออกมาประมวลผลจากช่องรวม
6 จะแยกเสียงทอมออกมาประมวลผลจากช่องรวม
7 จะแยกเสียงไฮแฮทและแฉออกมาประมวลผลจากช่องรวม

ปล. การแยกประมวลผลเสียง จะกินแรงเครื่องตามจำนวนช่องที่แยก
ให้ทดสอบปรับการตั้งค่าตามความเหมาะสมกับรุ่น CPU ที่ใช้งานอยู่ตัวเลือกการยืนยันบันทึกเสียง