หน้าแรก eXtreme Karaoke 3.0 eXtreme Karaoke 3.0.18.62 sp1

Main Menu

Orther karaoke Web

User Login 
eXtreme Karaoke 3.0.18.62 sp1 PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 03:13 น.ปรับปรุงแก้ไขจาก v3.0.18.62 ดังนี้

- ให้แสดงเนื้อร้องแบบละเอียดนิ่มนวนขึ้นเมื่อเลือกความเร็ว CPU ในการตั้งค่าตัวเลือกเป็นแบบปกติ
- แก้ไขปัญหาเมื่อตั้งแยกไลน์แล้วเลือกช่องหลักเสียงดนตรีบางชิ้นไม่ออกช่องหลัก
- แก้ไขปัญหาเครื่องหน่วงเมื่อให้แสดงคอร์ด

ปรับปรุงแก้ไขจาก v3.0.17.61 ดังนี้
- ปรับปรุงแก้ไขการเล่นเสียง SoundFont ให้เสียงคมและชัดขึ้น
- เพิ่มการแสดงคอร์ด 5 ห้องเมื่อเล่นห้องสุดท้ายที่แสดงให้แสดงคอร์ดล่วงหน้า 2 ห้อง
- ปรับปรุงการแสดงคอร์ดให้ใหญ่ขึ้น กด Ctrl+C ปิดเปิดคอร์ด
- ปรับปรุงการแสดงผลหน้าจอต่าง ๆ ให้เลื่อนตำแหน่งอัตโนมัติไม่ให้แสดงหน้าจอทับกัน
- เพิ่มการใช้งาน เพิ่มเพลงแบบ KMID และ Mp3 โดยไม่ต้องสร้างรายการเพลงใหม่
- ปรับปรุงให้แสดงผลเนื้อร้องแบบ 2 บันทัดให้บันทัดที่ 2 มีขนามความยาวเท่ากับบันทักแรกอัตโนมัติ
- ปรับปรุงให้บีบย่ออัตรส่วนเนื้อร้องอัตโนมัติ กรณีที่เนื้อร้องล้นบันทัดโดยไม่ลดขนาดของ Font
- ปรับปรุง Update Driver Hardlock ใหม่ให้ใช้งานกับ Win98 - Win7 Win2008
- เพิ่มการใช้งานคีย์ลัดเปิดหรือบันทึกคิวเพลงแบบด่วนที่หน้าคิวเพลง (Ctrl+O เปิด , Ctrl+S บันทึก)
- ปรับปรุงให้ตรวจสอบสถานะของไฟล์เพลงก่อนที่โหลดไฟล์เพลงเข้ามามาเล่น
- Lite แก้ไขข้อผิดพลาดในการใช้งานเลื่อนความเร็วเพลง Shift+PgUp,Shift+PgDn เมื่อเพลงว่าง

ในหน้าคิวเพลงกด Ctrl+O เปิดคิวเพลงที่จัดเก็บไว้มาเล่น Ctrl+S จัดเก็บคิวเพลงกด Ctrl+C หรือใช้เมนูปิดเปิดการแสดงคอร์ด