หน้าแรก eXtreme Karaoke 3.0 eXtreme Karaoke 3.0.22.67

Main Menu

Orther karaoke Web

User Login 
eXtreme Karaoke 3.0.22.67 PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 07:00 น.
Download v3.0.22.67 Pro DirectX Video ได้ที่นี่ครับ


Download v3.0.22.67 Pro eXtreme Engine ได้ที่นี่ครับ


Download v3.0.22.67 Micro ได้ที่นี่ครับ


ปรับปรุงแก้ไขจาก v3.0.21.66 ดังนี้

- แก้ไขปัญหาการอ่าน Midi บางเพลงแล้วแสดงจำนวนห้องเพลงไม่ตรง
- แก้ไขปัญหาการสร้างรายการเพลงแบบ KAR บางเพลงไม่ได้
- แก้ไขปัญหาการเพิ่มเพลง XMK แล้วแสดงจำนวนห้องเพลงไม่ตรง