หน้าแรก eXtreme Karaoke 3.0 eXtreme Karaoke V.3.0.0.29

Main Menu

Orther karaoke Web

User Login 
eXtreme Karaoke V.3.0.0.29 PDF พิมพ์
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2009 เวลา 07:18 น.

Download v3.0.0.29 ได้ที่นี่ครับ

ปรับปรุงแก้ไขจาก v3.0.0.28 ดังนี้
- เพิ่มการใช้งาน เพิ่มเพลงแบบ NCN ได้โดยไม่ต้องสร้างรายการเพลงใหม่
- ปรับปรุงการใช้งานให้สามารถโหลด VSTi ก่อนตั้งค่า VSTi Port ได้
- ปรับปรุงการต่อเมดเล่ย์ใหม่ให้ปรับอัตราส่วนเพลงที่มีความเร็วหลายระดับได้เมื่อตั้งค่าการตัดหัวห้องเพลง
- ปรับปรุงการแยกจังหวะนับแบ่งให้เทียบกับจังหวะที่ใช้ในการต่อเพลงเพื่อให้เลือกเล่นความเร็วเพลงได้ไม่จำกัด
- ยกเลิกการแจ้งการแสดงสถานะการลบเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- แก้ไขปัญหาขณะเล่นเพลงแล้วกด F6 หยุดพักเพลงแล้วปิดโปรแกรมไม่ได้
- เพิ่มการแก้ไขมิดิไฟล์ให้แก้ Midi Channel ในแต่ละแทรกได้
- ปรับปรุงการเลื่อนค้นหาเพลงเวลาเลื่อนไม่เจอเพลงแล้วเลื่อนกลับจะเลื่อนตามปกติไม่กระโดด
- แก้ปัญหาการเล่น Single Channel แล้วเพลงสะดุด


แก้ไข Midi Channel แต่ละแทรกได้แล้วสำหรับแก้ไขมิดิที่แทรกไม่ตรง
เพิ่มเพลง NCN 3 ไฟล์โดยไม่ต้อง Lister ใหม่ได้แล้วการเพิ่มเพลงให้เพิ่มจากโฟล์เดอร์แบบ NCN ครับสามารถโหลด VSTi Plugin ก่อนโดยไม่ต้องตั้งค่า Midi Out Port VSTi ได้