หน้าแรก eXtreme Karaoke 3.0 eXtreme Karaoke V.3.0.0.31

Main Menu

Orther karaoke Web

User Login 
eXtreme Karaoke V.3.0.0.31 PDF พิมพ์
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2009 เวลา 09:33 น.

Download v3.0.0.31 ได้ที่นี่ครับ

update 2008-12-18   16.30 น.
- แก้ไขการใช้ F12 เลื่อนพื้นหลังมาที่ตัวแรกไม่ได้
 


ปรับปรุงแก้ไขจาก v3.0.0.30 ดังนี้

- เพิ่มการตั้งค่าความเร็วล่วงหน้าจาก F4 การตั้งค่าเมดเล่ย์ถ้าไม่ได้ป้อนจังหวะเริ่มต้น
- ปรับปรุงการแก้ไขมิดิ Midi Editor ให้แก้ไขค่าที่มีหลายตำแหน่งก่อนค่าตัวโน๊ตได้
- เพิ่มความสามารถในการแยกช่อง Midi Port ให้แยก Guitar Overdriven กับ Distrotion ออกจากกันได้
- แก้ไขการคำณวนห้องเพลงผิดพลาดเมื่อมีการเล่นจังหวะที่ไม่ใช่ระดับโน๊ตส่วนตัวดำเช่น 7/8 หรือ 3/6
- เพิ่มความสามารถใจการป้อนค่าเลขจังหวะในการเลือกจังหวะ F4 ได้
- เพิ่มความสามารถในการเล่นไฟล์วิดีโอพื้นหลังเมื่อเล่นไฟล์สุดท้ายจบให้กลับมาเล่นไฟล์แรกใหม่
- แก้ไขปรับปรุงการเปลี่ยนจังหวะเพลง Ctrl,Alt+ตัวเลข จะ Fillin แล้วเข้าจังหวะเดิมของเพลง
- เพิ่มความสามารถในการเล่น SoundFont ที่มีลิขสิทธิ์การใช้งานได้ (License Hardlock)
- แก้ไขปัญหาเรื่องโปรแกรมไวรับ Avast ตรวจพบ EmkMan เป็นไวรัส
- เพิ่มความสามารถในการเลือกการใช้งานล๊อกเบอร์กระเดื่องและแสนร์ได้จากหน้า Drum Mixer
- เพิ่มการล๊อกสแนร์ XG Snare เบอร์ 34 ได้เพื่อใช้สำหรับ Sound หรือ Font ที่เล่นเสียง XG ได้
- แก้ไขปัญหาการเล่น SoundFx จบแล้วถ้าต้องการเล่นซ้ำต้องกดปุ่มเดิม 2 ครั้ง

สามารถเลือกล๊อกเบอร์สแนร์ (34) สำหรับ Sound XG ได้
สามารถเลือกเบอร์กระเดื่องและสแนร์จากหน้า Drum Mixer ได้ทันที
ในการแก้ไขมิดิสามารถแก้ไขค่าที่มีหลายตำแหน่งได้
สามารถใช้ F4 ในการค้นหาเพลงตั้งความเร็ว คีย์ ตำแหน่งเริ่มและจบ ล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องตั้งค่าเมดเล่ย์
สามารถเลือกจังหวะโดยใช้พิมพ์หมายเลขจังหวะได้ ถ้าเลือกแบบนี้จะเล่นสังหวะส่งแล้วต่อด้วยจังหวะที่เลือก
ถ้าเลือกจาก ctrl,alt+ตัวเลข จะเล่นจังหวะส่งแล้วกับไปเล่นจังหวะปกติของเพลง (เล่นจังหวะส่งเท่านั้น)
สามารถแยก Midi Out Port สำหรับ Guitar Distrotion และ Overdriven ออกจากกันได้แล้ว