หน้าแรก eXtreme Karaoke 3.0 eXtreme Karaoke V.3.0.0.34

Main Menu

Orther karaoke Web

User Login 
eXtreme Karaoke V.3.0.0.34 PDF พิมพ์
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2009 เวลา 09:46 น.

Download v3.0.0.34 ได้ที่นี่ครับ


ปรับปรุงแก้ไขจาก v3.0.0.33 ดังนี้

- เพิ่มการแยก Guitar Jazz ออกมาก Guitar Clean ในการแยก Midi Port และแยกไลน์
- แก้ไขการเลือก Preset แบบเร็ว ๆ ติด ๆ กันแล้วโปรแกรมค้าง
- ปรับปรุงให้ใช้ชุดกลองที่ล๊อกไว้ถ้าเลือก Preset ทั่วไปกรณีที่ล๊อกชุดกลองไว้
- แก้ไขการเจอคำสั่ง SysEx บางตัวแล้วทำให้โปรแกรมค้างหรือปิดโปรแกรมไป
- ปรับปรุงให้ยกเลิกหยุดเพลงแล้วเล่นต่อตำแหน่งเดิม (Ctrl+F6) เมื่อเริ่มเล่นเพลงใหม่
- แก้ไขการคำณวณห้องผิดพลาด (เพลงเด็กมีปัญหาเล่นออโตเมดเล่ย์ข้ามห้องอัตโนมัติ)
- ปรับปรุงการใช้ Auto Medley ความเร็ว 0 ให้เล่นความเร็วที่ได้ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแทนความเร็วเดิมของเพลง

แยก Guitar Jazz ออกมาก Guitar Clean ในการแยก Midi Port และแยกไลน์ สำหรับปรับลดเสียงพิณโดยเฉพาะ