หน้าแรก eXtreme Karaoke 3.0 eXtreme Karaoke V.3.0.0.54+

Main Menu

Orther karaoke Web

User Login 
eXtreme Karaoke V.3.0.0.54+ PDF พิมพ์
วันเสาร์ที่ 05 ธันวาคม 2009 เวลา 06:28 น.

เสำหรับใช้ทดสอบเท่านั้น
เนื่องจากได้แก้ไขจาก v3.0.0.54 ค่อนข้างเยอะและยังไม่ได้ทดสอบอย่างละเอียด
build ขึ้นเพื่อหาแนวทางการพัฒนาใน v4.0 ต่อไป

Download v3.0.0.54+ Pro ได้ที่นี่ครับ


Download v3.0.0.54+ Micro ได้ที่นี่ครับ


Download ตัวอย่าง Winamp DSP Plugin


ปรับปรุงแก้ไขจาก v3.0.0.54 ดังนี้


Update 2009-10-03 09.30 น.

- เพิ่มการแสดงวันที่และเวลาที่ Update โปรแกรมที่หน้ารายละเอียดของโปรแกรม
- แก้ไขปัญหาเลื่อนตำแหน่งเพลงในกรณีใช้จังหวะที่เลือกแล้วเสียงจังหวะหาย
- แก้ไขปัญหาการเปลียนเสียง Side Stick ให้เป็น Snare ไม่ได้Update 2009-10-02 10.50 น.

- เปลี่ยนจังหวะ 007 - ลำเพลินใหม่ ได้รับอภินันทนาการจากท่านริมมูลน้อย
- เพิ่มตัวเลือกการใช้งานให้ค่อย ๆ ปรับความเร็วเพลงตอนเริ่มเล่นของการเล่นเมดเล่ย์กรณีเพลงความเร็วต่างกัน
- แก้ไขปัญหาการเล่น XMK เมื่อเริ่มเพลงใหม่แล้วเสียงคอรัสไม่เริ่มตาม
- แก้ไขปัญหาการทับกันของตัวหนังสือแสดงความเร็วกับตำแหน่งห้องเพลง
- เพิ่มตัวเลือกการยืนยันการบันทึกคิวเพลงเมื่อออกจากโปรแกรม


Update 2009-09-30 12.40 น.

- เพิ่มการใช้งานเพลงเพลงจากไฟล์ xmk ให้เข้ามาเล่นในคิวเพลงได้
- แก้ไขปัญหาการพิมพ์ค้นหาเพลงเร็ว ๆ ติดกันแล้วตัวอักษรตัวแรกหายไปไม่ขึ้นค้นหา
- เพิ่มการค้นหาเพลงจาก PlayList กด TAB ที่หน้าจอคิวเพลงเพื่อพิมพ์ข้อความค้นหา กด F3 เพื่อค้นหาถัดไป
- เพิ่มจังหวะใหม่ 2 จังหวะ 046 - จังหวะโอบะ  และ  047 - จังหวะสกา
- ปรับปรุงจังหวะ ลำเพลิน โดยเอาแบบมาจาก v2.0 มีลูกส่งสามพยางค์
- เพิ่มการแสดงภาษาป้อนข้อมูลที่หน้าจอแสดงตำแหน่งของเพลง


Update 2009-09-29 22.15 น.

- เพิ่มการติดตั้งโปรแกรมให้ติดตั้ง lameACM MP3 Codec สำหรับบันทึกเสียงแบบ mp3 ให้อัตโนมัติ
- แก้ไขปัญหาการหน่วงในการแสดงผลการค้นหาข้อมูลเพลง
- ปรับปรุงการรับส่งข้อมูลของ Light Control ให้รองรับการใช้งานได้ดีขึ้นUpdate 2009-09-28 10.15 น.

- เพิ่มการใช้งานปิดเปิดเสียงดนตรีคีย์ F11 ปิดเปิดเสียง Percussion
- เพิ่มการใช้งานให้เพิ่มเพลง XMK แบบไม่ต้อง Lister รายการเพลงใหม่ได้
- เพิ่มการใช้งานให้เล่นไฟล์เพลงแบบ XMK ได้
- ปรับปรุงการใช้งานให้แสดงหน้าจอตั้งค่าอยู่บนหน้าจออื่นเสมอ
- เพิ่มการใช้งานการตั้งค่า Winamp DSP Plugin ให้กดปุ่ม ESC ปิดหน้าจอได้
- เพิ่มตัวเลือกเปิดปิดการใช้งาน Winamp DSP Plugin ถาวรได้
- แก้ไขปัญหา Light Control นับจังหวะเพลง 3/4 เป็น 4/4
- แก้ไขปัญหาการไม่เล่นเพลงเมดเล่ย์ในกรณี Time Signature ไม่ได้อยู่ตำแหน่งแรกของเพลง
- แก้ไขปัญหาการนับห้องผิดพลาดในกรณี Time Signature เดียวกันอยู่ตำแหน่งห้องเดียวกัน

Update 2009-09-21 22.10 น.

- เพิ่มตัวเลือกความเร็วจังหวะของ Light Control แบบอัตโนมัติ
- แก้ไขปัญหาการโหลด SoundFont ใหม่แล้ว Winamp DSP Plugin ไม่ทำงาน
- แก้ไขการตั้งค่าความหน่วงของ Midi Out Port ไม่ได้
- แก้ไขการไม่จำสีพื้นหลังของหน้าจอคาราโอเกะ
- แก้ไขปัญหาการไม่ล๊อคเสียงเบสตามที่ตั้งค่าไว้


Update 2009-09-20 10.45 น.

- เพิ่มรูปแบบกลองเริ่มและจบใช้ . แทนการย่ำกระเดืองแทนจังหวะ
- แก้ไขปัญหาการเข้าเล่น Electone Mode ไม่ได้
- ปรับปรุงหน้าจอป้อนรูปแบบเริ่มของเมดเลย์ให้ใช้ Space Bar เปลี่ยน AUTO->RHYTHM->ค่าว่าง
- ปรับปรุง Midi Editor ให้แสดงหมายเลข Patch พร้อมกับชื่อเครื่องดนตรี
- แก้ไขปัญหาบางเพลงเลือก Preset ไปมาแล้วเสียงเปลี่ยนเป็น Piano
- แก้ไขการไม่จำการล๊อคค่ามิดิเมื่อเจอคำสั่ง reset ในบางเพลง
- แก้ไขปัญหาไม่จัดเก็บการตั้งค่าตัวเลือกเมื่อออกจากโปรแกรมโดยไม่ได้เข้าหน้าจอตั้งค่าตัวเลือก


pdate 2009-09-19 10.20 น.

- แก้ไขเมดเล่ย์ท้ายเพลงไม่ให้ตัดเสียงดนตรีในการเข้าเล่นจังหวะต่อเพลงถัดไป
- เพิ่มการใช้งาน Ctrl+D เปิดหน้าใช้งาน Winamp DSP Plugins
- เพิ่มลดจังหวะ Step ของ Light Control อัตโนมัติตามความเร็วของเพลง
- ปรับปรุงให้หน้าจอ Electone และ Light Control ใช้คีย์ภาษาอังกฤษอัตโนมัติUpdate 2009-09-15 17.00 น.

- เพิ่มการเลือกภาษาอัตโนมัติในหน้าป้อนข้อมูลเช่น Auto Medley จะเป็นภาษาอังกฤษทันที
- เพิ่มการแสดงสถานะคีย์ของภาษาที่ใช้ป้อนข้อมูลในหน้าค้นหาเพลง
- แก้ไขการล๊อกเสียงกระเดื่องกับสแนร์แล้วเล่น Alt+k,m ต่อเนื่องไม่ได้
- แก้ไขการเล่นเพลงเมดเล่ย์ที่กำหนด Pattern ท้ายเพลงมากกว่า 2 ห้องแล้วทำให้เล่นเพลงไม่จบ


Update 2009-09-14 19.40 น.

- เพิ่มการใช้งานคีย์ลัด Ctrl+M เพื่อทำการย่อหน้าโปรแกรม
- ปรับปรุงการใช้งาน Home เริ่มเพลงใหม่ให้เล่นความเร็วปกติของเพลงเมดเล่ย์ทันที
- เพิ่มระดับการปรับลดความดังของชิ้นกลองใน Drum Mixer ให้ปรับค่าได้มากขึ้น -127 ถึง +127
- แก้ไขเล่นเพลงที่ไม่มีเมโลดี้แล้วทำให้เล่นเพลงถัดไปบางเพลงเมโลดีจะไม่ล๊อค
- แก้ไขเมดเล่ย์บางเพลงเล่นไม่จบเพลงแล้วขึ้นเพลงใหม่
- ปรับปรุงการใช้การเล่นเสียงกลองจากคีย์บอร์ด Ctrl+ตัวอักษร ให้ใช้กระเดื่องสแนร์ตามที่ล๊อคไว้
- ปรับปรุงการโหลด Winamp Plugin ใหม่ให้โหลดใช้งานได้ทันทีเมื่อเปลี่ยน SoundFont ใหม่


Update 2009-09-13 19.30 น.

- แก้ไขข้อผิดพลาดการเล่นออโตเมดเล่ย์ความเร็ว 0 แล้วไม่ใช้ความเร็วตั้งค่าล่วงหน้า
- เพิ่มการใช้งานคีย์ลูกศรซ้ายขวาในเพิ่มลดค่าที่ป้อนข้อมูลใน Auto Medley ได้
- แก้ไขการตั้งความเร็ว Auto Medley ให้ความเร็ว 0 เป็นค่าเริ่มต้น
- แก้ไขการไม่จบเพลงในการตั้งค่าห้องหยุดเพลงในโหมดเมดเล่ย์
- แก้ไขการไม่จำการตั้งค่าของ Midi Table


Update 2009-09-12 07.30 น.

- แก้ไขเพลงบางเพลงที่กด Home เพื่อเริ่มเล่นเพลงใหม่ไม่ได้
- แก้ไขการเล่น โซโล่กลอง แล้วกดปิดเสียงเมโลดี้แล้วกดปิดโซโล่กลองไม่ได้Update 2009-09-11 22.45 น.

- ปรับปรุงให้หน้าจอแสดงรายละเอียดของเพลงปรับค่าความเร็วและคีย์ตามค่าของเพลงที่กำลังเล่นอยู่
- แก้ไขปัญหาหน้าจอการตั้งค่าออโตเมดเล่ย์ซ้อนกันเมื่อกดตั้งค่าหลาย ๆ ครั้ง


Update 2009-09-11 18.45 น.

- Lite เพิ่มการตรวจสอบสถานะของเมนูล๊อกหน้าจอเล่นเพลงข้างล่าง
- เพิ่มการใช้ Ctrl+F5 ในการเลือกเล่นข้ามห้องเกริ่น
- แก้ไขให้ใช้ Ctrl+F4 ปิดเปิด Auto Medley ได้เหมือนเดิม
- แก้ไขการตรวจสอบจังหวะส่งกลองใหม่กรณีที่ไม่พบกระเดื่องให้ตรวจสอบสแนร์กับทอม (เพลงมักสาวปากแป)


Update 2009-09-11 14.45 น.

- เพิ่มการใช้งาน Ctrl+\ ในการเลือกการใช้งานข้ามห้องเกริ่น
- แก้ไขการไม่เล่นจังหวะในโหมดอีเลคโทน
- แก้ไขการกด Ctrl+End แล้วไม่เล่นจังหวะ Rhythm
- แก้ไขข้อผิดพลาดการตั้งค่า Auto Medley โดยเปลี่ยนการตั้งค่าแล้วยังจำค่าเดิม
- แก้ไขข้อผิดพลาดกด F11 แล้วมีหน้าจอแสดงคีย์ที่กดขึ้นมา

Update 2009-09-11 10.00 น.

- เพิ่มการใช้งาน Auto Medley ให้ตั้งค่าการข้ามห้องเกริ่นเพลงได้
- ปรับปรุงการตั้งค่า Auto Medley ให้จำค่าที่ป้อนล่าสุดได้
- Lite เพิ่มการตั้งค่าหรี่ไฟเมื่อสถานะของหลอดดับ Light Control
- ปรับปรุงการใช้งาน Auto Medley  คีย์ Ctrl+[ เปิดการใช้งานตั้งค่า Auto Medley  คีย์ Ctrl+] ปิดการใช้ Auto Medley
- แก้ไขการคำนวณความเร็วผิดพลาดใน Meley ความเร็ว 0 ในเพลงที่ตั้งความเร็วไว้กลางห้องเพลงเช่น (ไหมไทยหัวใจเดิม)
- แก้ไขการคำนวณความเร็วผิดพลาดใน Meley ความเร็ว 0 ในบางเพลงเช่น (มหาลัย คาราบาว)
- เพิ่มการแสดงสีแดงของปุ่ม SoundFx ที่กำลังเล่นในหน้า Midi Mixer
- แก้ไขกดตัวเลขเพื่อเล่น SoundFx แล้วชุด SoundFx เลื่อนตามตัวเลข

Update 2009-09-09 17.00 น.

- เพิ่มภาษาไทยเมนูค่าตัวเลือก ตั้งค่าตัวเลือก เปิดค่าตัวเลือก บันทึกค่าตัวเลือก
- แก้ไขปัญหาการเล่น Auto Medley ในกรณีที่มีจังหวะกำกับห้อง 1/16 แล้วตามด้วยจังหวะกำกับอื่น ๆไม่ได้ (สาวนาหารัก ปริศนา)


Update 2009-09-09 14.20 น.

- ปรับปรุงการตั้งค่า Winamp DSP Plugin ให้เลือกแสดงโดยไม่ต้องเปิดใช้งานของ Plugin ได้
- แก้ไขเล่นเพลงจังหวะนับแบ่ง Auto Medley ความเร็วเดิมของเพลงแล้วจังหวะไวกว่าปกติ (โบว์รักสีดำ ศิริพร)
- แก้ไขการข้ามห้องเกริ่นแล้วเนื้อเพลงไม่ตรง
- แก้ไขข้อความผิด Directory ในเมนูเลือกเปลี่ยนที่เก็บเพลง
- แก้ไขการไม่จำการตั้งค่าสีของเนื้อร้อง
- แก้ไขกรณีเพลงที่ไม่ได้กำหนด bank มาเล่นแล้วเสียงเพี้ยน- เพิ่มความสามารถในการใช้ Light Control หรี่ไฟเพื่ออุ่นใส้หลอดในขณะที่อยู่ในสถานะดับเพื่อยืดอายุการใช้งานของหลอด
- เพิ่มความสามารถในการจัดเก็บการตั้งค่าตัวเลือกแล้วโหลดมาใช้ได้อิสระ
- เพิ่มการใช้งาน Sound Preset ทั่วไป ให้กลับไปใช้ค่าเสียงตามที่มิดิกำหนดหรือตามที่ล๊อคค่าไว้
- เปลี่ยนพื้นหลังใหม่ พื้นหลังจอที่สองไม่ให้ตัวหนังสือส่งข้อความทับกับพื้นหลัง
- แก้ไขการเล่นเมดเล่ย์ให้เล่นต่อเพลงที่ไม่มีจังหวะกลองได้โดยไม่ตัดห้องเพลง
- ปรับปรุงการเล่นเมดเล่ย์ให้ข้ามห้องเกริ่นช่วงกลางเพลงได้ เช่น (รอเมียพี่เผลอ)
- ปรับปรุงการเล่นเมดเล่ย์ความเร็วเพลงต่างกันให้ต่อเพลงได้เนียนยิ่งขึ้น (เพลงเร็ว <->เพลงช้า)
- แก้ไขคำผิด Direcory เป็น Directory ในหน้าจอ Options
- เพิ่มการใช้งาน Winamp DSP มาเล่นร่วมกับ SoundFont ได้
- ปรับปรุงให้ Lite กับตัว Pro ใช้ค่าตัวเลือกร่วมกัน
- เปลี่ยนการจัดเก็บค่าตัวเลือกให้จัดเก็บแบบ XML รวมเป็นไฟล์เดียวทุกค่าตัวเลือก (x-karaoke.cfg)
- แก้ไขการเลือกล๊อคเสียงต่าง ๆ ไว้แล้ว รีเซ็ตเสียงมิดิ เสียงที่ล๊อคไว้จะกลับคืนไม่ล๊อคตามที่เลือกไว้
- ปรับปรุงหน้า SoundFx ให้เล็กลงเพื่นไม่ให้บังเนื้อร้องและสามารถเลือกชุด SoundFx ได้มากกว่า 10 ชุดเพิ่มการแสดงภาษาในการป้อนข้อมูลที่หน้าจอแสดงตำแหน่งของเพลง
แสดงภาษาและเลือกภาษาอัตโนมัติในหน้าป้อนข้อมูล (เพื่อความสะดวกในการใช้งานใน Notebook)
การเปลี่ยนเสียงขอบกลองให้เป็นเสียงสแนร์