หน้าแรก eXtreme Karaoke 3.0 eXtreme Karaoke V3.0.0.16

Main Menu

Orther karaoke Web

User Login 
eXtreme Karaoke V3.0.0.16 PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2009 เวลา 06:19 น.

Download v3.0.0.16 ได้ที่นี่ครับ

หรือ

Download เฉพาะโปรแกรม Update Firmware ของ Hardlock ใหม่ได้ที่นี่ครับ คีย์สำหรับป้อนอัพเดท -> extreme


ปรับปรุงแก้ไขจาก v3.0.0.15 ดังนี้

- Lite เพิ่มการใช้งานให้เลือก Midi Reset ได้
- เพิ่มการใช้งานตัวเลือก Midi Reset แบบ Minimum Reset สำหรับการใช้งาน Sound Module
- เพิ่มตัวเลือกการใช้งาน Drum Fx ของการเล่นซาวด์ฟอนท์จากโปรแกรม
- แก้ไขการอัดเสียง mp3 แล้วมีแต่เสียงซ่า


ปรับปรุงแก้ไขจาก v3.0.0.14 ดังนี้

- เพิ่มโปรแกรม update firmware ของ Hardlock ไว้ในชุดติดตั้งโปรแกรม
- แก้ไขการบันทึกเสียงไฟล์ mp3 ที่มี Folder เป็นช่องว่างไม่ได้
- แก้ไขการพิมพ์ค้นหาเพลงโดยใช้ช่องว่าง (Space Bar) ไม่ได้


ปรับปรุงแก้ไขจาก v3.0.0.13 ดังนี้

- เปลี่ยนจังหวะรำวง เซิ้ง ใหม่ เพิ่มจังหวะ มาร์ช ลำเต้ย ลำภูไท
- เพิ่มการใช้งานการเล่น SoundFont ในโปรแกรมให้เล่นเสียงกลอง (CUTOFF,RESONANCE,COARSETUNE,FINETUNE,PAN,REVERB,CHORUS) ได้
- เพิ่มการใช้งานการอัดเสียงเลือกชนิดไฟล์บันทึก wav mp3 oog ได้
- เพิ่มการใช้งานตัวเลือกการจำการป้อนค่าเมดเล่ย์ได้
- แก้ไขให้ใช้งานเลือกจังหวะจาก Ctrl,Alt,Shift+NumPad ได้
- เพิ่มการใช้งานตัวเลือกการ ล๊อกเสียงเบอร์กลองกระเดื่องได้
- เพิ่มการใช้งาน Alt+Space ในการให้เล่น Rhythm อัตโนมัติเมื่อเล่นเพลงนี้จบ(ตัวแสดงจังหวะจะเป็นสีฟ้า)
- แก้ไขยกเลิกการเล่น Rhythm อัตโนมัติเมื่อเล่นเมดเล่ย์จบเพลงสุดท้าย
- แก้ไขการเล่นเพลงไม่จบหรือไม่ขึ้นเพลงใหม่บางเพลงในเมดเล่ย์


หน้าจอตัวเลือกการใช้งานปิด/เปิด เสียงการตั้งค่าของกลองจากการเล่นซาวด์ฟอนท์
หน้าจอตัวเลือกการตั้งค่า Midi Reset แบบ Minimum Reset สำหรับการต่อเพลงแบบ Sound Moduleการ Update Firmware ของ Hardlock ใหม่
1.ให้ Download แล้วแตกไฟล์ eXtremeHLUpd1.zip ไว้ที่ Folder ที่ติดตั้งโปรแกรม2.ให้เปิดโปรแกรม eXtremeHLUpd1.exe ขึ้นมา ให้ใส่รหัสคีย์สำหรับการ Update เป็น extreme (ตัวเล็กทั้งหมด)
3.เมื่อ Update เสร็จแล้วจะขึ้นหน้าจอดังนี้ แล้วปิดโปรแกรม Update
4.สามารถใช้งานโปรแกรม eXtreme ได้ตามปกติ


หน้าจอ Options ทั่วไป
-สามารถเลือกการให้จำการป้อนค่าเมดเล่ย์ได้
-การกำหนดห้องท้ายเพลง (ยกเลิกการใช้ Ctrl+Alt+ลูกศรซ้ายขวา ให้ป้อนการตั้งค่าที่ Options แทน)
-สามารถล๊อกเบอร์กลองกระเดื่องได้แล้ว
- การบันทึกเสียงสามารถเลือกเป็น wav , mp3 หรือ ogg ได้
-แก้ไขและเพิ่มจังหวะใหม่ (รำวง 2 , เซิ้ง , มาร์ช ,ลำเต้ย , ลำภูไท)
- เมื่อตั้งค่าให้เล่นจังหวะต่อจากเล่นเพลงนี้จบ (Alt+Space) ตัวบอกตำแหน่งจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า