หน้าแรก eXtreme Karaoke 3.0 eXtreme Karaoke V3.0.0.18

Main Menu

Orther karaoke Web

User Login 
eXtreme Karaoke V3.0.0.18 PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2009 เวลา 09:31 น.

จากการที่มีสมาชิกได้แจ้งปัญหาเข้ามาก็ได้เริ่มแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม
ใน build นี้จะเล่นเมดเล่ย์โดยการตัดห้องที่ไม่มีจังหวะท้ายเพลงออกให้อัตโนมัติ เช่นเพลง ทับหลัง อย่าปล่อยให้เธอลอยนวล
ทำให้การต่อเพลงเนียนยิ่ง ๆ ขึ้นครับ

สำหรับ build นี้จะเปลี่ยนชื่อไฟล์เก็บค่าตัวเลือกให้ท่านเข้าไปตั้งค่าใหม่ หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่ดังนี้
x-karaoke.ini -> x-karaoke.cfg
x-midtbl.cfg -> x-midi_table.cfg
midi_filters.cdf ->x-midi_filter.cfg

โปรแกรมจะหาไฟล์จากโฟล์เดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมก่อนถ้าไม่เจอจะไปหาที่ C:\Windows ครับ
เอาไว้สำหรับท่านที่ตั้งค่าแล้ว copy ไฟล์ตั้งค่าไปใส่ Flash Drive รวมกับโปรแกรมก็จะใช้การตั้งค่าของเราแทนจากเครื่องได้ครับ
 

Download v3.0.0.18 ได้ที่นี่ครับปรับปรุงแก้ไขจาก v3.0.0.17 ดังนี้

- แก้ไขการแสดงชื่อเพลงการค้นหาหรือเลื่อนเพลงในกรณีที่ไม่เจอเพลงให้แสดงค่าว่าง
- เปลี่ยนชื่อไฟล์เก็บค่าตัวเลือกใหม่ x-karaoke.cfg  x-karaoke_lite.cfg  x-midi_filter.cfg  x-midi_table.cfg
- เพิ่มการใช้งานให้เลือกไฟล์ค่าตัวเลือกจากโฟล์เดอร์โปรแกรมก่อนถ้าไม่มีให้ใช้โฟล์เดอร์ของ Windows
- แก้ไขการเล่นภาพสไลด์แบบ 2 จอเมื่อยุบจอแล้วขยายจอภาพสไลด์จะเปลี่ยนไปอยู่จอแรก
- เพิ่มการจำค่าการตั้งค่าประเภทไฟล์ในการบันทึกเสียง
- แก้ไขการเล่นต่อจังหวะ Rhythm หลังจากเพลงจบให้ต่อเนื่องไม่ให้จังหวะทับกัน
- Lite แก้ไขเปลี่ยนการ Save รายการเพลงจาก หน้าต่าง Open เป็นหน้าต่าง Save
- Lite แก้ไขให้ Load หรือ Save รายการเพลงให้เริ่มที่โฟล์เดอร์ PlayLists  ก่อนเสมอ
- เพิ่มการแสดงค่า Volume แทนเบอร์เครื่องดนตรีเมื่อใช้เมาท์ในการเลื่อนปรับค่าที่ Midi Mixer
- แก้ไขยกเลิกการตัดเครื่องหมาย จุด (.) ออกจากชื่อเพลง ในการทำ Lister
- แก้ไขการไม่ลบจังหวะกลองบางชิ้นในกรณีที่เพลงมีจังหวะกลองหลายแทรคในการเล่นเมดเล่ย์
- แก้ไขยกเลิกการจำการตั้งค่าเมดเล่ย์ Key,Start,Stop เมื่อตั้งค่าให้จำการป้อนค่าเมดเล่ย์
- แก้ไขการเข้าจังหวะห้องเพลงผิดพลาดเมื่อไม่ได้ใช้การเลื่อนห้องเพลงอัตโนมัติ
- แก้ไขจังหวะเริ่มอัตโนมัติให้ไม่มี Fillin ระหว่างกลางห้องให้ Fillin แล้วเข้าต่อเพลงเลย
- แก้ไขการใช้ Reverb & Chorus ของการเล่น SoundFont ในตัวโปรแกรมให้เป็นแบบเดิม
- เพิ่มการตัดห้องท้ายเพลงที่ไม่มีจังหวะกลองอัตโนมัติในการเล่นเมดเล่ย์