หน้าแรก eXtreme Karaoke 3.0 eXtreme Karaoke V3.0.0.20

Main Menu

Orther karaoke Web

User Login 
eXtreme Karaoke V3.0.0.20 PDF พิมพ์
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2009 เวลา 04:21 น.

Download v3.0.0.20 ได้ที่นี่ครับ

ปรับปรุงแก้ไขจาก v3.0.0.19 ดังนี้
- แก้ไขการไม่แสดง Start,Stop ในหน้าป้อนเมดเล่ย์เมื่อเข้าไปแก้ไขในรายการเพลง
- ในคิวเพลงเมื่อกด Ctrl+Delete เพื่อล้างคิวเพลง Delete เพื่อลบเพลง หรือจากเมนู จะถามยืนยันก่อน
- ปรับปรุงการใช้ Alt+Space ให้เล่นจังหวะเมดเล่ย์ท้ายเพลงแล้วต่อด้วย RHythm เพื่อไม่ให้เพลงสะดุด
- ปรับปรุงการใช้ Alt+End หยุดเพลงแบบจังหวะปกติไม่มีจังหวะเมดเล่ย์ท้ายเพลง
- แก้ไขการแสดงค่า Midi Channel  ใน Midi Mixer ทันทีเมื่อมีการปรับค่าต่าง ๆ ของมิดิขณะเล่นเพลง
- เพิ่มการล๊อกรูปแบบสไตล์ของเสียงเพลง ( SoundBank ) ได้ 8 รูปแบบ ปกติ ลูกทุ่ง สตริง ร๊อค ลำซิ่ง แจส คลาสสิค ไทยเดิม โจ๊ะ ๆ
- ปรับปรุงเพิ่มตำแหน่งปรับ Bank ใน Midi Mixer
- แก้ไขการไม่จำการตั้งค่า Lock ของคำสั่งกลองเมื่อไม่ได้กำหนดการตั้งค่าในไฟล์มิดิ
- เพิ่มการใช้งาน SoundFont Reset ให้ใช้งานหลาย Bank ได้
- แก้ไขการปรับ Bank สำหรับ GM Reset ให้ใช้เฉพาะ Bank 0 ใน MidiMixer
- แก้ไขการเล่นจังหวะท้ายเพลงไม่ทันในเครื่องรุ่นต่ำ ๆ
- แก้ไขการปรับค่ากลองทอมให้ใช้เฉพาะกลองเบอร์ 41,43,45,47,48,50 ตัด 62,63,64 ออก


สามารถเลือก Sound Bank ได้


เพิ่มขนาดการปรับการใช้งาน Bank Select จาก Midi Mixer
เพิ่มการใช้งาน SoundFont Reset ให้ใช้งานแบบหลาย Bank ได้
สำหรับ SoundFont ที่สามารถนำมาใช้เล่นแบบ SoundBank ได้ให้เพิ่มเสียงดังต่อไปนี้

สไตล์ Melodic Pools Percussive Pools
ลูกทุ่ง ฺBank101 Patch 101
สตริง ฺBank102 Patch 102
ร๊อค ฺBank103 Patch 103
ลำซิ่ง ฺBank104 Patch 104
แจส ฺBank105 Patch 105
คลาสสิค ฺBank106 Patch 106
ไทยเดิม ฺBank107 Patch 107
โจ๊ะ ๆ ฺBank108 Patch 108