หน้าแรก eXtreme Karaoke 3.0 eXtreme Karaoke V3.0.0.23

Main Menu

Orther karaoke Web

User Login 
eXtreme Karaoke V3.0.0.23 PDF พิมพ์
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2009 เวลา 04:26 น.

Download v3.0.0.23 ได้ที่นี่ครับ

ปรับปรุงแก้ไขจาก v3.0.0.21 ดังนี้
- ปรับปรุงการใช้งาน VSTi ใหม่ใช้ชุดพัฒนาที่เสถียรจาก v2.0
- แก้ไขปัญหาการ Reset Sound (Ctrl+Backspace) ขณะเล่นแล้วคีย์ที่เพิ่มลดไว้เปลี่ยนเป็นคีย์เดิม
- แก้ไขปัญหาการป้อนค่าคีย์ในเมดเล่ย์ถ้ามีเครื่องหมาย + หน้าคีย์แล้วจะเลื่อนช่องไม่ได้
- เพิ่มการใช้งานจำค่าการใช้งาน Piano & Sound Preset ที่ใช้งานล่าสุดได้
- เพิ่มการใช้ Pause ให้หยุดเพลงไม่ต่อเพลงถัดไปเมื่อเล่นเพลงจบ (เหมือนกับ Alt+End)
- แก้ไขการตั้ง Auto Medley ความเร็ว 0 เมื่อข้ามห้องเกริ่นแล้วจังหวะจะเท่ากับจังหวะเกริ่นตอนแรก
- แก้ไขการตั้ง Auto Medley ความเร็ว 0 แล้วเพลงที่มีหลายความเร็วจะไม่เปลี่ยนตามเพลง


แก้ไขการป้อน + ในช่องคีย์แล้วสามารถเลื่อนช่องได้แล้ว

เพิ่มการตั้งความเร็วเพลงเมดเล่ย์เป็น 0 จะใช้ความเร็วของเพลงมิดิปกติ
จัดเรียง Sound Preset ใหม่เพิ่มลูกกรุง และ เพื่อชีวิตเข้าไป เอา Classic ไปรวมกับ Jazz