หน้าแรก eXtreme Karaoke 3.0 eXtreme Karaoke V3.0.0.25

Main Menu

Orther karaoke Web

User Login 
eXtreme Karaoke V3.0.0.25 PDF พิมพ์
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2009 เวลา 07:06 น.

Download v3.0.0.25 ได้ที่นี่ครับ

ปรับปรุงแก้ไขจาก v3.0.0.24 ดังนี้
- Lite แก้ไขปัญหาการปิดเสียงเมโลดี้เมื่อเปิดโปรแกรมแล้วไม่ได้เล่นเพลงจะเกิดข้อผิดพลาด
- Lite แก้ไขปัญหาการกด Backspace ปิดเสียงเมโลดี้แล้วไม่แสดงใน MidiMixer
- Lite แก้ไขปัญหาการกด * แล้วไม่ปิดเสียงเมโลดี้
- แก้ไขการใช้งาน VSTi แล้วเล่นไฟล์ VCD เสียงไม่ออกสำหรับ DAC บางรุ่น
- ปรับปรุงการใช้ VSTi ให้ใช้ Sound WDM Audio Driver แทน ASIO เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
- ปรับปรุงให้จำสถานะการปิดเสียงเมื่อกด Ctrl+* เพื่อโซโล่กลองและกดกลับมาเล่นเสียงดนตรีได้
- แก้ไขปัญหาการเลือกเล่นเพลงวิดิโอโดยการเลื่อนคิวเพลงแล้วกดเลือกเล่นไม่ตรงเพลง(เล่นเพลงแรกตลอด)
- แก้ไขปัญหาการยกเลิกจังหวะเริ่มอัตโนมัตใน Auto Medley แล้วมีจังหวะเริ่ม 4 ห้อง
- แก้ไขปัญหาการต่อเพลงจังหวะนับแบ่งโดยการใช้ Auto Medley ความเร็ว 0 แล้วจังหวะเริ่มเร็วไป

ในการใช้งาน VSTi จะเปลี่ยนไปใช้ WDM Audio Driver เพื่อให้ใช้งานได้กับ Sound ได้หลากหลายขึ้น