หน้าแรก eXtreme Karaoke 3.0 eXtreme Karaoke V3.0.0.26

Main Menu

Orther karaoke Web

User Login 
eXtreme Karaoke V3.0.0.26 PDF พิมพ์
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2009 เวลา 07:07 น.

Download v3.0.0.26 ได้ที่นี่ครับ

ปรับปรุงแก้ไขจาก v3.0.0.25 ดังนี้
- เพิ่มการใช้งาน Midi Editor ให้แก้ไขเพิ่มลดคีย์เพลงแล้ว Save เก็บที่มิดิได้
- เพิ่มการใช้งานป้อนค่าเปลี่ยนความเร็วเพลงได้ กด Shift+Insert หรือ Shift+Delete เพื่อป้อนค่าความเร็วที่จะเปลี่ยน
- เพิ่มการใช้งานแทรกคิวเพลงได้ กด Insert ในหน้าค้นหาเพลงแล้วป้อนลำดับคิวเพลงที่จะแทรก
- เพิ่มการใช้งาน VSTi Plugin ได้ 3 Plugin แยก Midi Out Port ได้อิสระ
- ปรับปรุงการตรวจสอบการตั้งค่า MidiOut Port และปรับเป็น Default เมื่อไม่พบ Midi Out ที่ตั้งค่าไว้อัตโนมัติ
- แก้ไขปัญหาการใช้จะบบ 2 จอเมื่อกลับมาใช้จอเดียวแล้ว Midi Mixer จะหายไป
- ปรับปรุงการใช้จังหวะเริ่มอัตโนมัติถ้าจังหวะเริ่มยาวกว่า 6 ห้องจะเข้าเพลงเพลงโดยไม่ต้องส่งจังหวะ

หน้าจอการตั้งค่าใช้งาน VSTi สามารถโหลด Plugin พร้อม ๆ กันได้ 3 Plugin (ต้องตั้งค่าการใช้งาน Midi Out Port VSTi ก่อนถึงจะโหลดได้)

สามารถแทรกคิวเพลงในการค้นหาได้เลย กด Insert ในหน้าค้นหา
การใช้งาน Midi Editor ให้แก้ไขเพิ่มลดคีย์เพลงแล้ว Save เก็บที่มิดิได้ (ต้อง Lister ใหม่ชื่อคีย์เพลงถึงจะเปลี่ยน)