หน้าแรก eXtreme Karaoke 3.0 eXtreme Karaoke V3.0.0.27

Main Menu

Orther karaoke Web

User Login 
eXtreme Karaoke V3.0.0.27 PDF พิมพ์
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2009 เวลา 07:10 น.

Download v3.0.0.27 ได้ที่นี่ครับ


ปรับปรุงแก้ไขจาก v3.0.0.26 ดังนี้
- เพิ่มตัวเลือกการตั้งจำนวนห้องจังหวะอัตโนมัติมากที่สุด ถ้าเกินจะไม่ใส่จังหวะเริ่มเพลงให้เล่นเพลงนั้นเลย
- แก้ไขให้ใช้ Insert+Delete ในการตั้งคีย์เพลงล่วงหน้าเหมือนเดินในหน้าค้นหาเพลง
- แก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ Ctrl+Insert ในการแทรกคิวเพลง
- แก้ไข Midi Mixer ไปแสดงในจอที่ 2 ถ้าเลือกการใช้งานแบบ 2 จอ (Dual Monitor)

สามารถตั้งจำนวนห้องจังหวะอัตโนมัติว่าถ้าเกินที่ตั้งไว้ไม่ต้องใส่จังหวะอัตโนมัติให้ใช้จังหวะจากเพลงปกติ
สามารถใช้คีย์ Insert , Delete ในการเพิ่มลดคีย์เพลงได้เหมือนเดิมใช้ Ctrl + Insert ในการแทรกคิวเพลง