หน้าแรก eXtreme Karaoke 3.0 eXtreme Karaoke V3.0.0.71

Main Menu

Orther karaoke Web

User Login 
eXtreme Karaoke V3.0.0.71 PDF พิมพ์
วันพุธที่ 05 พฤษภาคม 2010 เวลา 03:24 น.

ให้ทดสอบการใช้งานโปรแกรมแบบละเอียดก่อนนำไปใช้ออกงานจริง
Download v3.0.0.71 Pro DirectX Video ได้ที่นี่ครับ

Download v3.0.0.71 Pro eXtreme Engine ได้ที่นี่ครับ

Download v3.0.0.71 Micro ได้ที่นี่ครับ

ปรับปรุงแก้ไขจาก v3.0.0.70 ดังนี้

- แก้ไขปัญหาการปรับเสียงอีเลคโทนที่หน้าจอ Midi Mixer ไม่ได้
- แก้ไขปัญหาเล่นเสียงคอรัสไม่ตรงกรณีที่ไม่มีคำสั่ง Tempo ที่หน้าห้องเพลง
- แก้ไขปัญหาการไม่เล่นเพลงแบบ Auto Intro ในเพลงแบบมีคอรัส
- ปรับปรุงการเล่นเสียงคอรัสให้โหลดข้อมูลทั้งหมดตอนเริ่มเล่นเพลงเพื่อให้เล่นเสียงคอรัสได้ดียิ่งขึ้น
- ปรับปรุงแก้ไขให้รับคำสั่ง NPN/NRPN แบบข้ามคำสั่งหรือไม่เรียงคำสั่ง ได้
- แก้ไขปัญหาเพลงบางเพลงที่มีสัดส่วน 2/4 และ 4/4 ในเพลงเดียวกันเล่นเมดเล่ย์แล้วคอรัสไม่ตรง
- เพิ่มการเลื่อนตำแหน่งของ Event List ขึ้นลงได้กด Ctrl+Up และ Ctrl+Down
- เพิ่มการแก้ไข Tempo ได้ที่ Event List
- แก้ไขปัญหาการแก้ไข Event List ตำแหน่งเวลาเดียวกันแล้วตำแหน่งเลื่อนไปอยู่หลังสุด
- เพิ่มปุ่มการยกเลิกการเพิ่มเพลงทั้งหมดเมื่อมีไฟล์เพลงนี้ในเครื่องอยู่แล้ว

ให้ยืนยันเมื่อเพิ่มเพลงทับเพลงเดิมที่มีอยู่แล้ว