หน้าแรก eXtreme Karaoke 3.0 eXtreme Karaoke V3.0.0.76

Main Menu

Orther karaoke Web

User Login 
eXtreme Karaoke V3.0.0.76 PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2010 เวลา 08:47 น.
Update 2010-05-15 เวลา 11.30 น.
ให้ทดสอบการใช้งานโปรแกรมแบบละเอียดก่อนนำไปใช้ออกงานจริง
Download v3.0.0.76 Pro DirectX Video ได้ที่นี่ครับ


Download v3.0.0.76 Pro eXtreme Engine ได้ที่นี่ครับ


Download v3.0.0.76 Micro ได้ที่นี่ครับ


ปรับปรุงแก้ไขจาก v3.0.0.75 ดังนี้

Update 2010-05-15 เวลา 11.30 น.
- ปรับปรุงเพิ่มให้ชื่อเครื่องดนตรีเป็นสีแดงไม่ปิดการใช้งานในหน้าจอ Drum Mixer
- ปรับปรุงเพิ่มเมนู Solo เพื่อเล่นเฉพาะเสียงที่เลือกในหน้าจอ Drum Mixer
- ปรับปรุงเพิ่มเมนู Set Default All เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นที่เก็บเพลงทั้งหมด ในหน้าจอตัวเลือก การตั้งค่าที่เก็บเพลง
- แก้ไขปัญหาภาษาแป้นพิมพ์เมื่อใช้งาน Light Control แล้วเปลี่ยนมาใช้หน้าจอหลักโดยไม่ปิดหน้าจอ แป้นพิมพ์จะเป็นภาษาอังกฤษตลอด
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจสอบค่าเวลามิดิในการเปิดอ่านไฟล์มิดิให้ดียิ่งขึ้น


Update 2010-05-14 เวลา 21.40 น.
- ปรับปรุงการเลือกใช้การบันทึก mp3 โดยตรงโดยไม่ผ่าน Codec LAME Mp3 Encoder
- ปรับปรุงเพิ่ม Led ปุ่มปิดเปิดเสียงที่หน้าจอ Drum Mixer
- ปรับปรุงการอ่านข้ามคำสั่งไฟล์เพลงมิดิที่เป็นข้อมูลขยะได้


Update 2030-05-14 เวลา 14.30 น.
- เพิ่มเมนู Reset Mute All สำหรับยกเลิกการปิดเสียงดนตรีที่ตั้งค่าไว้ที่หน้าจอ Drum Mixer
- ปรับปรุงเพิ่มการปรับลด เสียงดนตรีหลัก และเสียงเบส ที่หน้าจอ Drum Mixer ได้
- แก้ไขปัญหาการปรับ Group Volume สำหรับการใช้งาน eXtreme Sound Control ไม่ได้


- ปรับปรุงเพิ่มการปิดเปิดเสียงกลองแต่ละชิ้น และเสียงร้องประสานเสียงที่หน้า Drum Mixer
- ปรับปรุงให้การตรวจสอบหาโน๊ตตัวสุดท้ายได้เร็วขึ้น
- ปรับปรุงการใช้งานให้หน้าจอ Drum Mixer โปร่งใสเมื่อคลิ๊กเปลี่ยนไปใช้หน้าจออื่น
- ปรับปรุงให้หยุดเล่นจังหวะกลอง เมื่อเข้าสู่โหมดอีเลคโทนเพื่อไม่ให้จังหวะเล่นทับกัน
- ปรับปรุงระบบอ่านไฟล์เพลงให้ดียิ่งขึ้น ลดการคำณวนค่าของมิดิขณะที่โหลดใช้งาน
- ปรับปรุงให้อ่านข้ามส่วนของไฟล์เพลงที่เสียอัตโนมัติ (แก้ปัญหาการ Lister ไฟล์เพลงเสียไม่ผ่าน)


สามารถปิดเปิดเสียงกลองและเสียงคอรัสที่หน้าจอ Drum Mixer ได้ทันทีAlt+; Floor Tom เสียงทอมใหญ่
Alt+' Chinese Cymbal เสียงฉาบใหญ่จีน
Alt+/ Open High Conga
Alt+. Low Conga
Alt+, Jingle Bell เสียงฉาบเล็ก