หน้าแรก eXtreme Karaoke 3.0 eXtreme Karaoke V3.0.0.79 21 07 2010 10.30 น

Main Menu

Orther karaoke Web

User Login 
eXtreme Karaoke V3.0.0.79 21 07 2010 10.30 น PDF พิมพ์
วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2010 เวลา 03:10 น.

Update 2010-07-21 เวลา 10.30 น.
ให้ทดสอบการใช้งานโปรแกรมแบบละเอียดก่อนนำไปใช้ออกงานจริง

ปล.รุ่นนี้มีการเปลี่ยนลำดับการตั้งค่าความหน่วง SoundFont
ถ้าติดตั้งแบบ Update ให้เข้าไปตั้งค่าความหน่วงให้เป็น ปกติ หรือตั้งค่าใหม่ด้วยครับ
Download v3.0.0.79 Pro DirectX Video ได้ที่นี่ครับ

Download v3.0.0.79 Pro eXtreme Engine ได้ที่นี่ครับ

Download v3.0.0.79 Micro ได้ที่นี่ครับ


ปรับปรุงแก้ไขจาก v3.0.0.78 ดังนี้

Update 2010-07-21 เวลา 10.30 น.
- ปรับปรุงเพิ่มตัวเลือกการเล่นลูกส่งเมื่อจบการเล่นเดี่ยวกลอง
- ปรับปรุงเพิ่มการแสดงสีพื้นสีแดงช่องที่ทำการปิดเสียงไว้ใน Mixer
- ปรับปรุงแก้ไขสีหน้าจอ Mixer ให้เป็นสีโทนสว่างแบบเดิม
- ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการเล่น SoundFont ผ่านโปรแกรมแล้วเสียงแตก

Update 2010-07-20 เวลา 19.30 น.
- ปรับปรุงเพิ่มการ reset มิดิเพื่อไม่ให้เสียงเพี้ยนเมื่อแยกไลน์กำหนดช่องลำโพง และเลือกช่องจัดกลุมมิกเซอร์
- ปรับปรุงคำสั่งการเลื่อนตำแหน่งเพลงใหม่เพื่อไม่ให้เสียงเพี้ยนในเพลงที่มีการใช้ wheel
- ปรับปรุงรูปภาพเครื่องดนตรีในหน้าจอ Mixer ให้เป็นแบบภาพพื้นหลังโปร่งใส
- แก้ไขปัญหาการตั้งค่าระดับความหน่วงของ SoundFont เป็นต่ำสุดแล้วโปรแกรมไม่จำค่า

Update 2010-07-20 เวลา 12.00 น.
- ปรับลดความดังในการเล่นย้ำกระเดื่องลงในการต่อเพลงแบบเมดเล่ย์
- ปรับปรุงการเลื่อนมิกเซอร์ไปขวาสุดไม่ให้ตำแหน่งแสดงนาฬิกาขยับขึ้นด้านบน
- แก้ไขปัญหาการเล่นคอรัสแล้วจังหวะเหลื่อมไม่ตรงกับจังหวะมิดิ
- Lite แก้ไขปัญหาการไม่แสดงสถานะความเร็วตำแหน่งเพลงที่ด้านบนขวาของจอ
- ปรับปรุงเพิ่มการแสดง VU ในมิกเซอร์ขณะปิดเสียงแต่ให้แสดงความเข้มของสีลดลง
- ปรับปรุงสีหน้าจอ Mixer ให้สีมืดลงเพื่อแสดงผล VU ได้ชัดขึ้น
- ปรับปรุงแก้ไขหน้าจอป้อนข้อมูลเพลงในการบันทึกไฟล์มิดิใหม่ให้แสดงตาม skin ที่ตั้งค่าไว้

Update 2010-07-19 เวลา 09.00 น.
- ปรับปรุงแก้ไขไม่ให้แสดงมิกเซอร์ที่หน้าจอเมื่อเปลี่ยนหน้าจอไปใช้งานโปรแกรมอื่น ๆ ขณะเปิดเพลง

Update 2010-07-18 เวลา 22.30 น.
- ปรับปรุงแก้ไขการไม่สามารถเปลี่ยนคีย์เพลงเมื่อเจอคำสั่ง Reset Controller กลางเพลง
- ปรับปรุงเพิ่มการ Reset Midi เมื่อเลือกจำนวนช่องประมวลผล SoundFont

Update 2010-07-18 เวลา 21.00 น.
- ปรับปรุงเพิ่มการอ่านข้ามข้อมูลที่ผิดพลาดในไฟล์มิดิในโปรแกรม Lyric Editor และ Emk Manager
- ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการเลือกจำนวนช่องประมวลผล SoundFont แล้วโปรแกรมโหลด SoundFont ใหม่ใน Windows7

Update 2010-07-18 เวลา 20.00 น.
- ปรับปรุงแก้ไขการเล่นเสียงคอรัสไม่ออกกรณีเลือกการเล่นข้ามไปที่โน๊ตตัวแรกทันที

Update 2010-07-18 เวลา 15.00 น.
- ปรับปรุงแก้ไขการไม่จำการตั้งค่าจำนวนช่องการประมวลผลของ SoundFont
- ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการเล่นข้ามตัวไปที่โน๊ตตัวแรกถ้าเจอคำสั่ง SysEx Reset ให้เล่น SysEx ก่อนคำสั่งมิดิ
- ปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพลงคอรัสที่มีเกริ่นท้ายเพลงให้เล่นคอรัสต่อไปจนจบเพลงถ้ามิดิจบเพลงก่อน
- ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการบันทึกเป็นไฟล์ใหม่ในการแก้ไขมิดิ Emk ไม่ได้
- ปรับปรุงเพิ่มการเปลี่ยนภาษาที่คีย์บอร์ดด้วยเมื่อกด Crtl+Tab เพื่อเปลี่ยนภาษาข้อความที่ป้อนค่าไว้
- ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการไม่แสดงสถานะภาษาของคีย์บอร์ดใน Windows 7 ในบางเครื่อง

Update 2010-07-17 เวลา 15.30 น.
- แก้ไขปัญหาการโหลด SoundFont แบบ Lock Free ไม่ได้

Update 2010-07-17 เวลา 10.30 น.
- ปรับปรุงเพิ่มการแปลงภาษาข้อความที่ป้อนค้นหาเพลงอัตโนมัติกด Ctrl+Tab
- ปรับปรุง Light Control เพิ่มตัวเลือกให้เล่น Pattern อัตโนมัติเมื่อเพลงหยุดเล่น
- ปรับปรุงการตรวจสอบ License SoundFont ให้ตรวจสอบไฟล์ License ก่อนโหลด SoundFont
- ปรับปรุงแก้ไขการโหลด SoundFont ผ่านโปรแกรมหลาย ๆ Sound Card บางครั้งเสียงไม่ออก
- ปรับปรุงแก้ไขการเล่นผ่าน Port Midi แล้วเสียงเพี้ยนในบางเพลง
- ปรับปรุงแก้ไขให้ข้ามคำสั่ง DataEntry ที่ไม่ได้กำหนดคำสั่ง RPN/NRPN อัตโนมัติ
- ปรับปรุงแก้ไขการเล่นเพลงเมื่อโหลด SoundFont ผ่านโปรแกรมแล้วเสียงแตก
- ปรับปรุงการอ่านไฟล์มิดิให้ข้ามคำสั่งมิดิที่มีข้อมูลผิดพลาดได้

Update 2010-07-01 เวลา 17.45 น.
- ปรับปรุงรุ่น bass library เป็นรุ่นล่าสุดเพื่อให้ใช้กับ Windows 7 ได้ดียิ่งขึ้น
- ปรับปรุงเพิ่ม Icon ในเมนูตั้งค่าพื้นหน้าจอให้ครบทุกเมนู
- ปรับปรุงการต่อเพลงเมดเล่ย์ให้ใช้เบอร์กลองสแนร์กระเดื่องและน้ำหนักเท่ากับเพลงที่ใช้เล่น
- ปรับปรุงเพิ่มการบันทึกการแก้ไขมิดิให้บันทึกเป็นไฟล์ใหม่และแก้ไขรายละเอียดของเพลงได้ในเพลงแบบ NCN , EMK และ KMID
- ปรับปรุงเพิ่มการตั้งค่าลำโพงเป็น Stereo หรือ 5.1,7.1 ที่ Control Panel อัตโนมัติเมื่อเลือกช่องแยกไลน์
- ปรับปรุงเพิ่มตัวเลือกตั้งค่าประมวลผลความหน่วงของ SoundFont เพื่อเลือกการประมวลผลให้เหมาะกับซาวด์การ์ด
- ปรับปรุงแก้ไขการ Reset Medley ให้ Reset ทุก Channel และให้ Reset Wheel เพื่อไม่ให้เสียงค้าง
- ปรับปรุงให้ปรับคีย์ตามการเพิ่มลดคีย์ไว้ในเพลงที่มีคำสั่ง Transpose CoarseTuning อยู่กลางเพลง

Update 2010-06-22 เวลา 22.00 น.
- ปรับปรุงเพิ่มการใช้งานใช้ Drum Solo เมื่อกลับมาเล่นดนตรีให้ Fillin อัตโนมัติ
- ปรับปรุงให้เปิดเสียงดนตรีอัตโนมัติในการกด F6 เพื่อเล่นต่อจากการหยุดด้วย Ctrl+F6 ในขณะปิดเสียงดนตรีไว้
- ปรับปรุงเพิ่มการพิมพ์รายชื่อเพลงที่อยู่ในคิวเพลงโดยใช้เมนู หรือกด Ctrl+P ที่หน้าจอคิวเพลง
- ปรับปรุงคำสั่งการ Reset ค่ามิดิตอนเริ่มเล่นเพลงใหม่ให้คำสั่งกระชับขึ้น
- ปรับปรุงเพิ่มการ Reset การปรับค่าความตึงของกลอง Snare เมื่อเริ่มเล่นเพลงใหม่
- ปรับปรุงการเล่น SoundFont ให้รองรับคำสั่ง NRPN ให้ครบตาม GS Mode

Update 2010-06-21 เวลา 10.00 น.
- ปรับปรุงให้หลบหน้าจอแสดงคอร์ดกับ Mixer อัตโนมัติเพื่อไม่ให้แสดงซ้อนทับกัน
- แก้ไขปัญหา Lite เมื่อเลือกจังหวะแล้วจะเกิดข้อผิดพลาด Stream read error
- ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการใช้งานอีเลคโทนเมื่อยุบหน้าจอแล้วเมื่อขยายหน้าจอการตั้งค่าอีเลคโทนจะกลับคืนค่าเริ่มต้น
- แก้ไข Lyric Editor เมื่อบันทึกแบบ NCN 3 ไฟล์แล้วค่าเวลาจะหน่วง
- ปรับปรุง Lyric Editor เมื่อโหลดเนื้อเพลงหรือนำเข้าให้ตัดคำให้อัตโนมัติ
- ปรับปรุง Lyric Editor ให้แก้ไข ID3 Tag เป็น ID3V4 ให้อัตโนมัติ
- ปรับปรุง Lyric Editor ให้อ่าน ID3 Tag ชื่อเพลง ชื่อนักร้อง ฯลฯ อัตโนมัติเมื่อไม่ได้ป้อนข้อมูลเพลง

Update 2010-06-19 เวลา 22.00 น.
- ปรับปรุงการเวลาการประมวลผลเสียง SoundFont ให้เร็วขึ้นเพื่อให้เล่นเสียงได้ต่อเนื่องยิ่งขึ้น
- ปรับปรุงการเล่นคอรัสตามตำแหน่งมิดิทันทีเมื่อข้ามตำแหน่งไปเล่นห้องที่มีคอรัส
- ปรับปรุงเพิ่มการปรับ wheel เมื่อกำหนดให้ข้ามไปเล่นที่ตำแหน่งห้องนั้น ๆ
- Lite แก้ไขการเพิ่มไฟล์เพลงเข้ามาเล่นในคิวเพลงให้แสดงชื่อไฟล์ทั้งหมดที่สามารถนำมาเล่นได้
- ปรับปรุงการเลือกแยกช่องมิดิให้ใช้เมาส์ลากคลุมเพื่อเลือกตำแหน่งได้
- ปรับปรุงแก้ไขการแก้ไขมิดิเมื่อแก้ไขข้อมูลแล้วให้แสดงตำแหน่งที่ Track เดิม
- แก้ไขปัญหาเพลง XMK กรณีเพิ่มไฟล์เพลงเข้ามาเล่นโดยตรงแล้วไม่แสดงคอร์ด
- แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนคีย์เพลงไม่ได้เมื่อเจอคำสั่ง Data Entry LSB ในคำสั่งมิดิที่ไม่ได้ใช้งานเกินมาในไฟล์มิดิ

Update 2010-06-16 เวลา 01.30 น.
- แก้ไขปัญหาการโหลดเปลี่ยน SoundFont ไม่ได้

Update 2010-06-15 เวลา 22.30 น.
- แก้ไขปัญหาสำหรับซาวด์ที่ buffer ที่ใช้ประมวลผลเสียงไม่พอแล้วทำให้เสียงแตก

Update 2010-06-15 เวลา 20.30 น.
- ปรับปรุงให้หลบนาฬิกาและข้อความแสดงสถานะไปด้านขวากรณีเลื่อน Mixer ขึ้นไปทับ
- ปรับปรุงการเล่นเสียง SoundFont ให้เล่นเสียงได้ชัดขึ้น
- ปรับปรุงยกเลิกการตรวจสอบความหน่วงของซาวด์การ์ดในตัวเลือกการใช้งาน SoundFont
- ปรับปรุงการเล่น VSTi กำหนดเสียงให้ลำโพงคู่หน้า Stereo Front Speaker
- แก้ไขการบันทึกเสียงแล้วชื่อไฟล์ไม่ตรงกับวันที่เวลาที่บันทึกเสียง
- แก้ไขการปรับคีย์ล่วงหน้าในการแยกช่องแบบ แยกรายช่อง แล้วปรับคีย์ไม่ครบทุกช่อง
- แก้ไขการเล่นเพลงเมดเล่ย์ที่มีการปรับระดับอัตราโน็ตในเพลงประเภท RMS แล้วเนื้อร้องไม่ตรง
- แก้ไขการเล่นเพลงเมดเล่ย์ที่มีการตัด TimeSignature แล้วเนื้อร้องไม่ตรง

Update 2010-06-12 เวลา 08.00 น.
- ปรับปรุงข้อความและตำแหน่งของการตั้งค่าต่าง ๆ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
- ปรับปรุงเพิ่มเมนูการเปิดและบันทึกข้อความส่งข้อความเพื่อให้เปิดใช้ในครั้งต่อไปโดยไม่ต้องตั้งค่าใหม่

Update 2010-06-11 เวลา 23.00 น.
- ปรับปรุงแก้ไขการแก้ไขเพลงให้ลบรายการเพลงที่มีรหัสและประเภทของเพลงที่ซ้ำกัน
- ปรับปรุงแก้ไขให้เพิ่มเพลงแบบ Video ให้ตรวจสอบไฟล์ snf และแก้ไขรหัสให้ตรงกับชื่อไฟล์อัตโนมัติ

Update 2010-06-11 เวลา 19.00 น.
- ปรับปรุงการตรวจสอบออดิโอขาเข้าและเลือกแหล่งสัญญาณอัตโนมัติตามตัวเลือกการบันทึก
- ปรับปรุงเพิ่มการตั้งค่าตัวเลือกออดิโอขาเข้าสำหรับการบันทึกเสียงสำหรับการใช้งานหลายซาวด์การ์ด
- ปรับปรุงเพิ่มการ VU Meter แสดงความแรงของสัญญาณที่ใช้ในการบันทึกเสียง

Update 2010-06-10 เวลา 19.00 น.
- ปรับปรุงเพิ่มคีย์ลัด Ctrl+ลูกศรขึ้น ปิดเปิด Midi Mixer ใช้คีย์ Ctrl+ลูกศรลง ปิดเปิด Mixer
- ปรับปรุงให้หลบข้อความสถานะอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งาน Midi Mixer
- ปรับปรุงให้หยุดอัดเสียงอัตโนมัติเมื่อตั้งค่าเล่นเพลงพร้อมบันทึก กรณีเข้าสู่โหมดหยุดเพลงเมื่อเล่นเพลงจบ
- ปรับปรุงให้แสดงสถานะการ Reset Sound จากเมนูและให้เวลาการแสดงกระชับขึ้น
- ปรับปรุงการคำนวณเวลาเล่นเสียงคอรัสให้ตรงกับมิดิยิ่งขึ้น
- ปรับปรุงแก้ไขตัว Lite ในการเล่นไฟล์ XMKC คอรัสแล้วโปรแกรมค้าง

Update 2010-06-09 เวลา 22.40 น.
- ปรับปรุงเพิ่มเปลี่ยน icon ต่าง ๆ ของเมนูหลักในโปรแกรม
- ปรับปรุงเพิ่มเมนูภาษาไทยในหน้าจอ Mixer และจัดลำดับให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
- ปรับปรุงเพิ่มการบันทึกการตั้งค่าของ Mixer เพื่อเปิดเรียกการใช้งานได้ในครั้งต่อไปได้
- แก้ไขปัญหาตั้งค่า Reset เป็น GS, XG, Roland Reset แล้วเจอเพลงที่มี Data Entry ที่หัวเพลงก่อนคำสั่ง RPN/NRPN แล้วเสียงเพี้ยน

Update 2010-06-09 เวลา 11.00 น.
- ปรับปรุงการ Lister แบบ RMS ให้แสดงเนื้อเพลงตอนค้นหาเพลงให้เว้นวรรคเนื้อเพลง
- เพิ่มการเพิ่มเพลงแบบ RMS ที่หน้าจอรายการเพลงแบบไม่ต้อง Lister ได้
- ปรับปรุงให้แสดง Mixer ไม่ให้ทับกับเนื้อเพลงสำหรับจอความละเอียดต่ำ
- Lite แก้ไขปัญหาเมื่อตั้งค่าความหน่วง Midi Port จากตัวเต็มแล้วเปิดตัว Lite เข้าตั้งค่าตัวเลือกไม่ได้
- Lite แก้ไขปัญหาปิดโปรแกรมขณะเล่นเพลงแล้วเสียงที่ Port Midi ค้าง
- แก้ไขปัญหาการกด Tab เพื่อป้อนค่าเลื่อนห้องเพลงไม่ได้เมื่อเปิดใช้งาน Mixer อยู่

Update 2010-06-08 เวลา 20.00 น.
- แก้ไขการตรวจสอบการกด Tab เพื่อค้นหาเพลงในคิวเพลงไม่ให้กดซ้อนกัน
- ปรับปรุงการแสดงหน้าจอต่าง ๆ ให้แสดงตามหน้าจอหลักกรณีที่ใช้ระบบสลับหน้าจอ
- ปรับปรุงเพิ่มการให้ Transpose แบบ Master Tune ของ SoundFont Midi Port ได้
- แก้ไขปัญหาแยกช่องดนตรีโดยใช้ Instrument Mapper แล้วไม่สามารถเปลี่ยนคีย์ชิ้นดนตรีที่แยกได้

Update 2010-06-08 เวลา 12.40 น.
- Lite แก้ไขปัญหารไม่ไม่โหลด Default Playlist
- แก้ไขปัญหาการกด Ctrl+End ซ้ำแล้วจังหวะที่เล่นอยู่จะสดุด
- แก้ไขปัญหาการกด Ctrl+End เพื่อเล่น Rhythm แล้วกด F3 ไม่ Fillin Rhythm

Update 2010-06-07 เวลา 22.10 น.
- แก้ไขปัญหาการปิดเสียงไม่ได้ใน Mixer เมื่อทำการล๊อคค่าไว้ที่ Midi Tables
- แก้ไขปัญหาการไม่จำคีย์ที่เพิ่มหรือลดเมื่อเจอคำสั่ง reset ตอนกลางเพลง

Update 2010-06-07 เวลา 18.00 น.
- แก้ไขปัญหาเมื่อแสดงรายละเอียดของเพลงแล้วจะเลื่อนหน้าจอให้แสดง Midi Mixer ไม่ได้
- แก้ไขการตั้งคีย์ล่วงหน้าแล้วเสียงเพี้ยนในบางเพลงกรณีเล่นกับ Sound Module
- แก้ไขการตั้งค่าการแยกช่องของ SoundFont แล้วคีย์เพลงจะกลับคืนค่าปกติ

Update 2010-06-06 เวลา 10.30 น.
- ปรับปรุงเพิ่มการเปลี่ยน Skin หน้าจอของโปรแกรมได้
- แก้ไขปัญหาการ Transpose คีย์แล้วกด Reset แล้วไม่จำค่าการ Transpose คีย์
- ปรับปรุงให้ใช้เมนู Solo/Mute และเปลี่ยนระดับเสียง Transpose ที่หน้าจอ Midi Mixer
- ปรับปรุงการตรวจสอบให้ป้อนค่าความเร็ว Auto Medley ไม่ให้ต่ำกว่า 20 และไม่ให้เกิน 500
- ปรับปรุงให้ใช้ PageUp PageDown ในการเพิ่มลดความเร็วที่หน้าจอการป้อนค่าความเร็ว Auto Medley ได้
- Lite+Micro ปรับปรุงให้สามารถใช้ Mouse Wheel เลื่อนปรับความดังของ Master Volume ได้
- ปรับปรุงให้สามารถใช้ Mouse Whell เลื่อนปรับความดังของ Master Volume ที่หน้าจอ Mixer ได้

Update 2010-06-05 เวลา 14.30 น.
- ปรับปรุงเพิ่มเมนู Solo/UnSolo ที่หน้าจอ Mixer
- ปรับปรุงเพิ่มการใช้งาน กดปุ่ม Mouse Wheel ที่ Mixer เพื่อ Reset Volume+Mute
- ปรับปรุงเพิ่มการใช้งาน เลื่อน Mouse Wheel ที่ Mixer เพื่อเพิ่มลด Volume
- ปรับปรุงให้ Mixer ไม่ให้ทับหน้าจอแสดงจังหวะห้องเพลง
- ปรับปรุงให้ปิดเปิดหน้าจอ Mixer อัตโนมัติเมื่อแสดงรายละเอียดของเพลง

Update 2010-06-04 เวลา 23.45 น.
- แก้ไขปัญหาการเล่นเพลงแล้วค้าง

Update 2010-06-04 เวลา 21.40 น.
- ปรับปรุงการกำหนดความเร็วต่ำสุดและสูงสุดใน Auto Medley ให้ใช้ความเร็วเปรียบเทียบที่ตำแหน่งข้ามห้องเกริ่น
- ปรับปรุงให้ VU Level แสดงค่าตามการปรับ Volume ในหน้าจอมิกเซอร์
- ปรับปรุงให้ตัว SQL ให้เริ่มตำแหน่งเพลงที่ค้นหาล่าสุด เมื่อใช้คีย์ลูกศรซ้ายขวาเพื่อเลื่อนหาเพลง

Update 2010-06-04 เวลา 10.30 น.
- ปรับปรุงให้ปิดหน้าค้นหาเพลงและคิวเพลงอัตโนมัติเมื่อเปิดหน้าจอ Mixer ขึ้นมา
- แก้ไขการค้นหาเพลงจากหน้าจอ Mixer เมื่อเลือกเพลงเข้าคิวเพลงแล้วหน้าจอ Mixer ไม่เปิดแสดงกลับคืน

Update 2010-06-04 เวลา 08.00 น.
- ปรับปรุงให้เล่นมิดิภายในแทรกมีหลาย ๆ ช่องมิดิได้ Track Multi Channel
- ปรับปรุงเพิ่มการล๊อคความเร็วท้ายเพลงในการเล่นเมดเล่ย์เพื่อให้การต่อเพลงมีความเร็วต่อเนื่องกัน
- ปรับปรุงให้แสดงหรือปิด Mixer อัตโนมัติเมื่อค้นหาเพลงหรือดูรายการคิวเพลง
- ปรับปรุงให้ควบคุมเพลง,ค้นหาเพลง,ดูรายการคิวเพลง ที่หน้าจอ Mixer ได้
- Lite แก้ไขปัญหาการเล่น SoundFx ยังไม่จบแล้วปิดโปรแกรมจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น
- ปรับปรุงให้แสดงตำแหน่งการเล่น SoundFx ทันทีเมื่อเปิดการใช้งานหน้าจอ Mixer
- ปรับปรุงให้ Volume Audio มีผลทันทีเมื่อโหลดไฟล์ค่าตัวเลือกมาใช้งาน
- Lite แก้ไขการไม่แสดง VU Level ในหน้าจอ Mixer
- แก้ไขเอาระบบการปรับค่าคำสั่งช่องมิดิอัตโนมัติตามคำสั่งแรกออก เพื่อให้เล่นเพลงได้โดยไม่มีปัญหาเสียงไม่ออก
- แก้ไขการเปิดแล้วปิดโปรแกรมทันทีแบบรวดเร็วของตัว SQL แล้วโปรแกรมค้าง

Update 2010-06-02 เวลา 18.30 น.
- ปรับปรุง ตัว SQL ให้ค้นหาอ่านรายชื่อจากครั้งละ 100 เพิ่มขึ้นเป็นครั้งละ 500 เพลง
- แก้ไขปัญหาการเล่นเพลงที่มีการตั้งค่า Pitch Bend แล้วเพลงต่อมาไม่มีคำสั่ง Reset Pitch Bend แล้วเสียง Wheel จะเพี้ยน

- ปรับปรุงแก้ข้อความ Drum Mixer เป็น Mixer (eXtreme Mixer)
- ปรับปรุงเพิ่มการเลือกตั้งค่าแยกเสียงมิดิให้เลือกช่องหลาย ๆ ช่องได้ (กด Shift เลือกเป็นแถบ กด Ctrl เลือกเพิ่ม)
- ปรับปรุงให้ตรวจสอบค่า Data Entry ของคำสั่ง RPN/NRPN เมื่อข้ามไปเล่นโน๊ตตัวแรกแล้วทำให้บางเพลงเสียงไม่ออก
- ปรับปรุงเพิ่มการปิดเปิดเสียงร้อง (Vocal,Melody Mute) ที่หน้าจอ Mixer
- ปรับปรุงเพิ่มการเล่นเดี่ยวกลอง (Drum Solo) ที่หน้าจอ Mixer
- ปรับปรุงเพิ่ม Volume Audio+Video ที่หน้าจอ Mixer
- ปรับปรุงให้เพิ่มความดังของเสียง Audio+Video จากความดังปกติได้ กำหนดให้ค่าเริ่มต้นไว้ตรงกลางเท่ากับความดังปกติ
- ปรับปรุงให้เพิ่มความดังของเสียงคอรัส จากความดังปกตอได้ กำหนดให้ค่าเริ่มต้นไว้ตรงกลางเท่ากับความดังปกติ
- ปรับปรุงให้ใช้ค่า SoundFont Reset เป็นตัวเลือกเริ่มต้นตอนติดตั้งใหม่ เพื่อให้เลือกใช้ Sound Preset ได้
- ปรับปรุงเพิ่มการแยก Hand Percussion กับ Misc Percussion ที่หน้าจอ Mixer
- ปรับปรุงเพิ่มการปรับ Piano,Organ , String+Ensemble , Reed ออกจาก Brass ที่หน้าจอ Mixer
- ปรับปรุงเพิ่ม VU แต่ละช่องที่หน้าจอ  Mixer แสดงความดังของดนตรีแต่ละชิ้น
- ปรับปรุงการแสดงระดับ VU ให้ลดระดับเร็วขึ้น เพื่อให้แสดงได้นิ่มนวนยิ่งขึ้น
- ปรับปรุงเพิ่มการใช้ความเร็วต่ำสุดและสูงสุดได้ใน Auto Medley ถ้านอกเหนือความเร็วนี้ให้ใช้ความเร็วปกติของเพลง
- แก้ไขปัญหาการเล่นเพลงที่โน๊ตตัวแรกแล้วถ้ามีคอรัสอยู่ก่อนหน้าจะไม่เล่นเสียงคอรัส
- ปรับขนาดของ LED ใน VU Midi Mixer ให้เป็นขนาดเล็ก เพื่อให้แสดงระดับได้ละเอียดยิ่งขึ้น
- ปรับปรุงเพิ่ม Alt+Insert ที่หน้าค้นหาเพลงเพื่อแทรกเพลงที่ตำแหน่งแถบสีในคิวเพลง เหมือนการใช้คีย์ +

การเล่นเพลงแบบ Auto Medley สามารถกำหนดความเร็วโดยระบุความเร็วต่ำสุดและสูงสุดที่จะให้เล่นความเร็วที่กำหนดได้
กรณีนี้ กำหนดให้เล่นเมดเล่ย์ความเร็ว 150 ถ้าเพลงที่จะเล่นมีความเร็วระหว่าง 95-160 ถ้าความเร็วนอกเหนือจากนี้ให้ใช้ความเร็วปกติของเพลง
การป้อนค่าให้ใช้ Space bar เว้นวรรคโดยเริ่มจาก ความเร็วที่ต้องการให้เล่น   ความเร็วต่ำสุดค คามเร็วสูงสุด
เพิ่มการปรับ Piano,Organ , String+Ensemble , Reed ออกจาก Brass แยก Hand,Misc Percussion เพิ่ม Audio Volume ที่หน้าจอ  Mixer
การเลื่อกช่องการแยกเสียงต่าง ๆ สามารถใช้เลือกแบบกลุ่ม (กด Shift ค้างไว้) และเลือกรายช่องเพิ่มลด (กด Ctrl) ได้
สามารถปรับระดับเสียง Transpose คีย์ในแต่ละ Midi Channel จากหน้าจอ Midi Mixer ได้เลย
สามารถเปลี่ยน skin หน้าจอของโปรแกรมได้ (skin จะมีผลเมื่อเปิดโปรแกรมใหม่)
สามารถตั้งค่าตัวเลือกล็อคตำแหน่งหรือปล่อยฟรีของ Mixer ได้
สามารถเพิ่มเพลงแบบ RMS โดยไม่ต้อง Lister ใหม่ได้
เพิ่มการบันทึกการตั้งค่าของ Mixer เพื่อเปิดเรียกการใช้งานได้ในครั้งต่อไปได้
หลบตำแหน่งการแสดงสถานะอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งาน Midi Mixer
ตัวเลือกการเลือกการ์ดบันทึกเสียง
VU Level แสดงความแรงของสัญญาณที่ใช้บันทึกเสียง
เมนูเปิดและบันทึกข้อความ การตั้งค่าในการส่งข้อความ ออกหน้าจอ

ปรับปรุงให้หลบนาฬิกาและข้อความแสดงสถานะไปด้านขวากรณีเลื่อน Mixer ขึ้นไปทับ
นำเข้าเนื้อร้องจาก lyr หรือจาก text ไฟล์โปรแกรมจะแยกคำให้อัตโนมัติ
สามารถพิมพ์รายการเพลงในคิวเพลงจากเมนูหรือกด Ctrl+P ที่หน้าจอคิวเพลง
สามารถบันทึกมิดิที่แก้ไขเป็นรหัสและไฟล์ใหม่ได้โปรแกรมจะสร้างรหัสขึ้นให้ใหม่และแก้ไขรายละเอียดของเพลงได้ตัวเลือกการตั้งค่าลำโพงให้เปลี่ยนค่าเป็น Stereo , 5.1 หรือ 7.1 ตามการตั้งค่าตัวเลือกมิกเซอร์
กรณีไม่ได้เปลี่ยนภาษาก่อนพิมพ์ค้นหาเพลง ให้กด Ctrl+Tab โปรแกรมจะเปลี่ยนข้อความที่พิมพ์ให้อีกภาษาอัตโนมัติเมื่อกด Ctrl+Tab
ตัวเลือกการให้เล่น Pattern เมื่อเพลงหยุดเล่นและเล่นตามเพลงอัตโนมัติเมื่อเริ่มเล่นเพลง
ตัวเลือกการให้เล่นลูกส่งเมื่อจบการเล่นเดี่ยวกลอง

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2010 เวลา 03:45 น.