หน้าแรก eXtreme Karaoke 3.0 eXtreme Karaoke V3.0.0.9

Main Menu

Orther karaoke Web

User Login 
eXtreme Karaoke V3.0.0.9 PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2009 เวลา 02:55 น.


เนื่องจาก version นี้มีการปรับปรุงภายในโปรแกรมเพื่อให้การพัฒนาสามารถทำใด้เร็วขึ้น ร่วมช่วยกันทดสอบและแจ้งปัญหาการใช้งาน
เพื่อปรับปรุงโปรแกรมให้การใช้งานได้ตรงตามความต้องการครับ

Download v3.0.0.9 ได้ที่นี่ครับ

ปรับปรุงแก้ไขจาก v3.0.0.8 ดังนี้

- แก้ไขการการตั้งค่าเมดเล่ย์ F4 แล้วเกิดการผิดพลาดของโปรแกรม
- แก้ไขการป้อนเพลงที่สองแล้วหยุดเพลงแรกเล่นเพลงที่สองทันที
- เพิ่มการใช้ F10 เริ่มและหยุดการอัดเสียงเพลงที่กำลังเล่นได้ในตัวโปรแกรม
- แก้ไขการ Add Song File mp3 คาราโอเกะเข้ามาเล่นแล้วไม่เล่นเพลงถัดไป
- แก้ไข F12 ในหน้าอีเลคโทน Ending3 แล้วมีเมนูขึ้นมา
- เพิ่มการใช้ Tab ในการเลื่อนห้องเพลง
- ยกเลิกการใช้ค่าเริ่มต้นในการตั้งค่าเมดเลย์จากการตั้งครั้งก่อน
- แก้ไขการกด Ctrl,Alt+ตัวเลขเพื่อเล่นจังหวะตอนหยุดเพลงแล้วกดยกเลิกไม่ได้
- Lyric Editor เพิ่มตัวลดความเร็ว Tempo ในการปาดเนื้อเพลง
- Lyric Editor แก้ไขปัญหาเจอการผิดพลาดเมื่อมีคำที่มีสระภาษาไทยตัวเดียว
- แก้ไขการปรับลดความดังแล้วช่องอื่นๆ (7.1) ของ Sound SB ไม่เพิ่มลดตามช่องหลัก
- เพิ่มการปรับลดแฉ Crash & Ride ที่หน้า Drum Mixer
- Lite เพิ่มความสามารถให้เล่นไฟล์ Midi RMS ได้
- Lite แก้ไข Auto Medley ที่ข้ามห้องเกริ่นแล้วเนื้อไม่ตรง
- ปรับปรุง Midi Mixer ให้ปรับค่าตามกันกับ Midi Track
- ปรับปรุงการใช้ Midi Mixer ให้ click ที่ Midi Channel เมื่อต้องการปรับค่าต่าง ๆ
- แก้ไขให้แสดงชื่อ SoundFont ที่ Player Panel

อัดเพลงได้จากตัวโปรแกรมและแสดงชื่อ SoundFont ที่ใช้งานที่ด้านล่างเปลี่ยน Midi Mixer ให้ใช้ Mouse Click ที่ Channel ก่อนถึงจะปรับค่าการใช้งานได้เพิ่มการอัดเสียงการเล่นจากโปรแกรมได้แก้ไขให้ Sound Blaster X-FI ปรับ Volume พร้อมกันได้ 8 ช่องการใช้งาน Drum Mixer สามารถปรับความดังของแฉ Crash & Ride ได้แล้วโปรแกรมจัดทำเนื้อเพลงสามารถลดความเร็วของมิดิลงได้เพื่อใช้งานกับเพลงที่เร็วปาดเนื้อไม่ทัน