หน้าแรก eXtreme Karaoke 3.0 eXtreme Karaoke V3.0.1.2

Main Menu

Orther karaoke Web

User Login 
eXtreme Karaoke V3.0.1.2 PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2009 เวลา 09:02 น. ปรับปรุงแก้ไขจาก v3.0.1.1 ดังนี้

- เพิ่มการแยก Line 24 ช่อง แยก Guitar Overdriven ออกจาก Distrotion
- แก้ไขการไม่จำ MidiOut เมื่อ MidiIn เปลี่ยนหายไป
- แก้ไขการเลื่อนเมาส์ไปที่ mute channel ต่าง ๆ ใน Piano แล้วเสียงเพี้ยน
- แก้ไขการใช้ Auto Medley เล่นเพลงความเร็ว 120 แล้วเพลงเร็วกว่าปกติ

ปรับปรุงแก้ไขจาก v2.0.0.38 ดังนี้

- สามารถใช้ PC Keyboard เล่น Auto Bass & Chord ได้
- สามารถเล่น Auto Bass ร่วมกัน Solo ได้จาก midi keyboard ตัวเดียวกัน
- สามารถต่อ midi keyboard เล่น Auto Bass & Chord แบบ Electone ได้
- เพิ่มจังหวะ Rhythm แบบมี Bass & Chord และ Harmony
- เพิ่มการปรับความเร็วของเพลงนับแบ่งอัตโนมัติในการเล่นเมดเล่ย์ (เช่นเพลง รำวง โบว์รักสีดำ)
- เพิ่มระบบการหา Intro Pattern อัตโนมัติในการเล่น Medley
- เพิ่มการใช้งานคีย์ Pause/Break และ Alt+End ในการหยุดการเล่นเพลงในคิวเมื่อเล่นเพลงนี้จบ
- ปรับปรุงการต่อเพลงของ SoundModule ให้เนียนขึ้น
- แก้ไขให้จังหวะท้ายเพลงของเมดเล่ย์ต่อเพลงได้เร็วขึ้น
- ปรับปรุงขยายรหัสในหน้า Playlist เป็น 9 รหัส
- แก้ไขเพลงเล่นเพลงบางเพลงแล้วโปรแกรมค้างปิดโปรแกรมไม่ได้
- แก้ไขเสียงเพี้ยนเมื่อเล่นเพลงเมดเล่ย์ไม่จบเพลงแล้วไม่ reset wheel
- แก้ไขข้อผิดพลาดในการกำหนดห้องสุดท้ายในการเล่นเพลงเกินไป 1 ห้อง
- แก้ไขเสียงเพี้ยนในการคำณวนค่า Control No. ของ RPN & NRPN ผิด
- เพิ่มการใช้งานคีย์ End จากหน้าเลือกจังหวะเพื่อจบเพลงแล้วเล่น Rhythm ที่เลือก
- เพิ่มความสามารถใช้คีย์ Back Space ในการ Mute Melody สำหรับท่านที่ใช้ Notebook
- เพิ่มความสามารถในการใช้งาน Mute, Solo หรือ Volume ของ Midi Track ได้จากคีย์ Space
แยกไลด์ได้ทั้งหมด 24 ช่องเพิ่มการแยก Guitar Overdriven กับ Guitar Distrotion ได้ตัวอย่างการเล่นเพลงแบบง่าย ๆ ครับ
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2009 เวลา 09:17 น.