หน้าแรก eXtreme Karaoke 3.0 eXtreme Karaoke V3.0.3.4

Main Menu

Orther karaoke Web

User Login 
eXtreme Karaoke V3.0.3.4 PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2009 เวลา 02:33 น.

บปัญหาที่ต้องแก้ไขด่วนจากเพื่อนสมาชิกแจ้งผลการใช้งานเข้ามา
เนื่องจากไม่ได้ตรวจสอบการใช้งานดังกล่าว สมบูรณ์ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

Download v3.0.3.4 ได้ที่นี่ครับ

Download ภาพ Background ของ v3.0 ใหม่ได้ที่นี่ครับ (ลายน้ำเข้มน้อยกว่าเดิม)

ปรับปรุงแก้ไขจาก v3.0.2.3 ดังนี้

- ปรับปรุงให้ปิด Mixer เมื่อเข้าสู่การใช้งานอีเลคโทน
- แก้ไขห้องว่างท้ายเพลงเมื่อใช้เมดเลย์ข้ามห้องเกริ่น
- แก้ไขการใช้คีย์ตัวเลขในแป้น Num KeyPad ไม่ได้ในหน้าอีเลคโทน
- ปรับปรุงให้ใช้แป้นพิมพ์เปลี่ยนคอร์ดได้ในโหมดภาษาไทย


ปรับปรุงแก้ไขจาก v3.0.1.2 ดังนี้

- เพิ่มหน้าจอ Electone ให้ปรับจังหวะ เสียง และความเร็วโดยป้อนตัวเลขหรือใช้คีย์ลูกศรได้
- เพิ่มระบบเมดเล่ย์ให้ข้ามห้องเกริ่นได้อัตโนมัติในการใช้ Auto Medley
- จัดกลุ่มและเพิ่มคอร์ดบนแป้นพิมพ์ใหม่ให้เล่นคีย์ A ได้โดยการกด Caplock
- เพิ่มการใช้งานตัวเลือกเมดเล่ย์ รูปแบบจังหวะอัตโนมัติ การปรับความเร็วอัตโนมัต การเริ่มเล่นห้องเพลงอัตโนมัติ
- เพิ่มการใช้งานคีย์ \ ในการเปิดปิดชื่อเพลงที่กำลังเล่น
- เพิ่มการใช้งาน Rhythm Volume (1.Drum 2.Bass 3.Chord) แยกอิสระ
- เพิ่มการใช้งาน wheel ของ Midi In ได้
- เปลี่ยน Background ให้ลายน้ำมีความเข้มลดลง
- ปรับปรุงการเปลี่ยน Chord ของ Electone ใหม่ให้ต่อเนียนขึ้น
- เพิ่มตัวแสดงชื่อและสถานะการโหลด SoundFont
- ปรับปรุงการโหลด SoundFont ใหม่

แสดงชื่อ SoundFont และสถานะการโหลดใช้งานมีหน้าจอ Electone ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
   - กด Crtl+Space Bar หรือ เมนูเพื่อเข้าสู่การใช้งาน Electone
   - กดลูกศรซ้ายขวา เพื่อเลือกปรับค่า Rhythm  Voice และ Tempo
   - กดลูกศรขึ้นลงเพื่อปรับเพิ่มลดค่าทีละ +- 1
   - พิมพ์ตัวเลข 3 หลักเพื่อเปลี่ยนค่าแบบทันที
   - กดแป้นพิมพ์ตาม คอร์ดที่ต้องการ หรือกดคอร์ดที่คีย์บอร์ดใบ้เพื่อเริ่มจังหวะ
   - ใช้ Space Bar ในการเล่นลูกส่ง ( Fillin )
   - ปรับลดความดังกลอง เบส และ คอร์ด ได้อิสระ
   - กดปุ่ม End เพื่อหยุดการเล่น Electone
   - กดปุ่ม Esc เพื่อยกเลิกการใช้ Electone

ระบบเมดเล่ย์แบบอัตโนมัติใน กำหนดรูปแบบการต่อเพล การข้ามห้องเพลง การปรับสัดส่วนโน๊ตเพลงนับแบ่งอัตโนมัติการเปลี่ยน คอร์ด โดยใช้แป้นพิมพ์ใหม่ดังนี้ ในรุ่นนี้สามารถใช้คีย์ภาษาไทยได้แล้ว