หน้าแรก eXtreme Karaoke 3.0 eXtreme Karaoke V3.0.5.6

Main Menu

Orther karaoke Web

User Login 
eXtreme Karaoke V3.0.5.6 PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2009 เวลา 02:44 น.


Download v3.0.5.6 ได้ที่นี่ครับ

ปรับปรุงแก้ไขจาก v3.0.4.5 ดังนี้

- Lite สามารถใช้ Midi In เล่นอีเลคโทนได้แล้ว
- ปรับปรุงเพิ่มคอร์ด อีเลคโทน 50 ชนิดคอร์ดครอบคลุมทั้งหมด  (6 7 9 11 13 m maj aug dim sus2 sus4 m(add9) power chord ฯลฯ)
- แก้ไขอีเลคโทนให้เล่น Pitch Wheel และ Modulation ได้
- เพิ่มจังหวะใหม่อีก 7 จังหวะ CHA CHA CHA4, SLOW SOUL 1, SLOW SOUL 2, SOUL IN TWO, DOUBLE SOUL,GUARACHA 2,BOLERO 2
- แก้ไขการเล่นเดี่ยวกลองและหยุดตำแหน่งเพลง Ctrl+F6 ไม่ทำงาน
- ปรับปรุงการใช้ Alt+Back Space ให้ Reset Sound แบบเสียงไม่เปลี่ยนกลับ
- ปรับปรุงการต่อเพลงเมดเลย์ใหม่ไม่ให้เสียงเพี้ยน
- ปรับปรุงการใช้งาน Auto Medley แบบข้ามห้องเกริ่นใหม่
- แก้ไขให้อีเลคโทนแสดงการเปลี่ยนเสียงเมื่อเปลี่ยนเสียงจากคีย์บอร์ดใบ้
- เพิ่มการปรับความดังของเสียงในการใช้งานอีเลคโทน (Voice Volume)
- เพิ่มการกดคอร์ดแล้วให้เริ่มเล่นจังหวะทันทีกรณีที่หยุดจังหวะอยู่
- ปรับปรุงการเปลี่ยนคอร์ดใหม่ให้เปลี่ยนคอร์ดได้เนียนขึ้น
- แก้ไขการใช้ Rhythm เล่นพร้อมเพลงแล้วเสียงเบสห้วนในจังหวะแรก (F2)
- แก้ไขปรับปรุงการเปลี่ยนคอร์ดอีเลคโทนให้ตรงจังหวะแรกของห้อง
- แก้ไขการโหลด SoundFont แบบโหลดทุกเสียงไว้ในหน่วยความจำ

การใช้งานอีเลคโทน เล่นจังหวะก่อนแล้วเล่นเบสคอร์ดได้
   - สามารถเปลี่ยนคอร์ดได้ในทุก ๆ จังหวะของห้องเพลง
   - มีการถามยืนยันก่อนเข้าและออกจากการใช้งาน
   - ใช้คีย์ Space Bar ในการเริ่ม/หยุดเล่น จังหวะ
   - ใช้คีย์ Enter ในการโซโล่ Fillin
   - กดคอร์ดที่อีเลคโทนเพื่อเริ่มเล่นจังหวะได้
   - สามารถใช้ 1.Volume 2.Wheel 3.Modulation 4.Program Change จากคีย์บอร์ดใบ้ได้
   - ใชัคีย์ Esc ในการปิดการใช้งาน
สามารถใช้คอร์ดได้ 50+ ชนิด
C Cm Caug Cdim Csus2 Csus4
C5 C6 C6/9 C6/7/9 Cm6 Cm6/9
CM7 Cmaj7 C7 C7-5 C7-9 C7+9
C7+11 C7sus4 Cm7 Cm7-5 Cm7+5
CmM7 Caug7 Cdim7 Cm(add9)
C9 C9-5 C9sus4 C9+11 Cm9 Cm9-5
Cm9(M7) CM9 Cadd9 Caug9 CM9+11
C11 Cm11CmM11 Caug11 C13
Cm13 CM13 CmM13 C13+9 C13-9
C13sus4 C13+11 C13-11

ตัว KaraPlayer Lite ใช้ Midi In เล่นอีเลคโทนได้มีจังหวะเพิ่มขึ้นอีก 7 จังหวะ รวมเป็น 41 จังหวะให้เลือกเล่น
1.CHA CHA CHA4
2.SLOW SOUL 1
3.SLOW SOUL 2
4.SOUL IN TWO
5.DOUBLE SOUL
6.GUARACHA 2
7.BOLERO 2