หน้าแรก eXtreme Karaoke 3.0 eXtreme Karaoke v3.0.0.57+

Main Menu

Orther karaoke Web

User Login 
eXtreme Karaoke v3.0.0.57+ PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 04:44 น.
มีการแก้ไขส่วนการแสดงผลค่อนข้างมากจากรุ่นที่แล้ว
ยังไม่ได้ทดสอบอย่างละเอียดเตรียมพร้อมสำหรับพัฒนาในรุ่น v4.0 ต่อไปครับ
Download v3.0.0.57+ Pro ได้ที่นี่ครับ

Download v3.0.0.57+ Micro ได้ที่นี่ครับ


ปรับปรุงแก้ไขจาก v3.0.0.57 ดังนี้


ปรับปรุงแก้ไขจาก v3.0.0.57 ดังนี้


Update 2009-10-31 09.00 น.
- เพิ่มหน้าจอคิวเพลงให้แสดงคิวเพลงเป็น 4 แถว
- เพิ่มปุ่มการย่อขนาดหน้าต่างแบบ Rollup ในหน้าจอควบคุมไฟ
- ปรับปรุง eXtreme Engine ให้แสดงการซ้อนกันของภาพและข้อความได้กลมกลืนขึ้น
- แก้ไขปัญหาการไม่แสดง Web Cam บางรุ่นใน Windows 7


Update 2009-10-30 09.30 น.
- ปรับปรุงาการแสดงคอร์ดให้แสดงคอร์ดผสม m(maj7) ได้ ให้แสดงคอร์ด aug เป็น +
- ปรับปรุงการใช้ buffer การแสดงภาพวิดีโอเป็น 2 ชุด
- แก้ไขกรณีเล่นวิดีโออยู่แล้วเลือกภาพพื้นหลังเป็น ภาพนิ่งหรือ สีพื้น ภาพวิดีโอจะหายไป
- แก้ไขปัญหาเมื่อเลือกซ้อนภาพจากกล้องอื่น ๆ กรณีมีหลายกล้อง แล้วภาพขึ้นมาทับหน้าจอ
- แก้ปัญหาเมื่อเล่นวิดีโออยู่แล้วเลือกพื้นหลังเป็นวิดีโอภาพทั้งสองจะขึ้นมาทับกัน

Update 2009-10-28 21.30 น.
- แก้ไขการไม่เล่นวนซ้ำของ SoundFx เมื่อตั้งค่าให้เล่นวน
- แก้ไขการไม่แสดงชื่อไฟล์วิดีโอที่เลือกในเมนูพื้นหลัง
- แก้ไขปัญหาซ้อนภาพจากกล้องแล้วเล่นเพลง mp3 ไม่ได้
- แก้ไขปัญหาการเล่น Video แล้วต่อด้วย Midi ภาพพื้นหลังหายไป

Update 2009-10-28
- แก้ไขปรับปรุงเมื่อเล่นเพลงวิดีโอแล้วแถบแสดงตำแหน่งของเพลงไม่ตรง
- เพิ่มการใช้งานให้เปลี่ยนพื้นหลังจากเมนูได้
- ปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานเมนูได้กรณีที่ใช้ซ้อนภาพแล้วภาพวิดีโอทับหน้าจอการใช้งาน
- ปรับปรุงการเพิ่มเพลงจาก Video Manager ให้เพิ่มเพลงทั้งแบบปกติและแบบ SQL
- ปรับปรุงแก้ไขปัญหาตั้งค่าวิดีโอแบบเต็มจอ แล้วไปใช้โปรแกรมอื่นเมื่อกลับมาบางครั้งภาพจะไม่เต็มหน้าจอ
- ปรับปรุงการเลือก Video Capture กรณีมีมากกว่า 1 ช่องให้ Update หน้าจอทันทีเมื่อเปิดใช้งานอยู่
- แก้ไขปัญหา Video Capture บางรุ่นซ้อนภาพไม่ได้


Update 2009-10-24
- แก้ไขการปรับขนาดวิดีโอเมื่อมีการเปลี่ยนหน้าจอใช้งานโปรแกรมอื่น ๆ
- ปรับปรุงการตรวจสอบและเลือกใช้งาน Codec ในการเล่นวิดีโออัตโนมัติ
- เพิ่มการใช้งานเพิ่มเพลง Video แบบไม่ต้อง Lister ได้ในโปรแกรม
- เพิ่มการใช้งาน Video Manager เพิ่มเพลงแบบไม่ต้อง Lister ได้
- แก้ไขการเล่น SoundFx ไม่ได้
- แก้ไขโหมดอีเลคโทนไม่แสดงต่ำแหน่งของจังหวะเพลง (Beat)


Update 2009-10-23
- แก้ไขการเล่นเพลงวิดีโอแล้วเกิดข้อผิดพลาด
- ปรับปรุงการแสดงผลของภาพวิดีโอให้คมชัดขึ้น
- ปรับปรุงให้แสดงคอร์ดผสมเช่น C/E  ได้

- ปรับปรุงการเล่นไฟล์ VCD ใช้ระบบการซ้อนภาพโดยใช้ eXtreme Engine แทน DirectX
- ปรับปรุง Light Control ให้หรี่ไฟได้นิ่มนวลขึ้น
- เพิ่มการใช้งานให้รองรับไฟล์ XMK รูปแบบใหม่
- ปรับปรุงการแสดงคอร์ดให้ตัวหนังสือใหญ่ขึ้นแสดงครั้งละ 4 ห้องเพลง
- ปรับปรุงการแสดงคอร์ดให้แสดงคอร์ดจริงที่ห้องแรกของ Midi Mixer แทน % กรณีคอร์ดเดียวกันกับห้องก่อนหน้า
- ปรับปรุงการแสดงคอร์ดให้ใช้เครื่องหมาย | คั่นระหว่างคอร์ด
- แก้ไขปัญหาคอร์ดมีตัวหยุด - ระหว่างคอร์ดแล้วโปรแกรมแสดงผิดเป็นคอร์ด C
การเพิ่มความคมชัดของภาพวิดีโอเรียงตามการกินกำลังเครื่องจากน้อยไปมาก


เพิ่มเพลง Video โดยไม่ต้อง Lister ได้


เปลี่ยนพื้นหลังจากเมนู


การย่อลดขนาดของหน้าจอ eXtreme Light Control


eXtreme Engine การซ้อนภาพกับข้อความจะกลมกลืนขึ้น

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 05:56 น.